Lean optimerer også i softwareudvikling

Mange virksomheder har oplevet eller hørt om imponerende resultater efter arbejdet med Lean i produktionen, og mange af tankerne og ledelsesprincipperne kan indarbejdes og skabe tilsvarende resultater i vidensbaserede virksomheder, herunder i softwareudvikling.

I GoApplicate har vi arbejdet med agil softwareudvikling efter principperne og tankesættet i Lean siden 2004. Formålet er at skabe vedvarende forbedrede resultater - i form af bedre styring af projekter, hurtigere leveringer og højere kvalitet i slutresultatet.

De erfaringer, vi har gjort os, deler vi gerne ud af. Hvis du er nysgerrig kan du eventuelt læse om fordelene ved at arbejde med Lean i softwareudviklingen i bogen Lean i Softwareudvikling (som er skrevet af GoApplicate's adm. dir. Jess Kristensen sammen med forretningsudvikler Boris Wortmann).

5 bærende principper i Lean softwareudvikling

I arbejdet med Lean i softwareudvikling fokuserer vi på fem bærende principper:

1. Kundeværdi
Kundeværdi handler om opfyldelse af forventninger, om at forstå, hvad der skaber reel værdi for kunden. Udfordringen er at holde fokus på kundens behov i hele udviklingsprocessen.

2. Værdistrøm
Kortlæg alle processer i et udviklingsforløb og identificer de steder, der ikke skaber værdi for kunden og altså er spild. Fjern spild.

3. Flow
Undgå afbrydelser i en proces og sørg for, at der går så kort tid som muligt, fra kunden udtrykker et behov, til han står med sin vare i hånden.

4. Pull
Gør udviklingsprocessen trækstyret. Det vil sige producer altid med fokus på kundeværdi og udvikle de rette features på det rette tidspunkt i den rette mængde.

5. Perfektion
Jagt det perfekte. Skab vedvarende, løbende forbedringer via læring.

Download gratis Lean bog

 
 
 
 
 

..