Mere dialog - mindre specifikation

Når man som softwareudviklingshus arbejder med Lean og fokuserer på at levere Better Software Faster® oplever vi, hvor effektivt det er for processen at have tæt dialog gennem hele projektet. Af samme årsag har vi valgt en udviklingsstrategi, hvor vi fokuserer på også fysisk at være tæt på vores kunder.

Vi oplever i stigende grad, at det at arbejde ud fra kravspecifikationer ikke harmonerer med den virkelighed, der er i moderne softwareudviklingsprojekter. I opstarten hvor kravspecifikationen laves, ved man typisk ikke, hvad løsningen konkret skal indeholde (hvis man gjorde det, var der ikke tale om udvikling men om produktion), og derfor er der stor risiko for, at der bliver udviklet store mængder af software, som senere viser sig ikke at skulle bruges. Løsningen er at arbejde agilt og iterativt  med projekterne - hvor udgangspunktet hele tiden er er baseret på den læring der opstår undervejs og kundens aktuelle behov - og hvor dialog er ledetråden gennem hele projektet.

Hyppige afleveringer, feedback og visualisering

For at sikre optimalt overblik i et projekt deler vi det op i overskuelige afleverings-bidder, som vi kalder sprint. Et sprint har typisk en varighed på 2-3 uger - og de enkelte sprint er så igen inddelt i delopgaver af 2-3 dages varighed. Fordelen er, at vi hele tiden får feedback, så vi sikrer, at det vi producerer rent faktisk også er det, der er behov for og dermed undgå at producere spild. Samtidig bliver alle processer visualiseret på tavler, som er det fælles vidensgrundlag for alle projektdeltagere gennem hele forløbet.