Lean Forretningsudvikling

Lean eller Agil er godt i en udviklingsproces. Men ønsker man at optimere gennemløbstiden for nye forretningstiltag skal man også kigge på agilitet i behandling af en business case. Denne lille video forsøger at se hvor der ligger spild, og hvordan man kan forbedre processen fra ide til gevinst.

 

GRATIS 3-timer Project Foundation

 

Project Foundation er et struktureret møde omkring en tavle. Tavlen er opbygget i 3 hovedområder: Kunde-, løsning- og teknologidomæne. Indenfor hvert domæne område er der identificeret nogle værktøjer (vidensområder) som vil blive gennemgået.

Fordelen ved denne værktøjstavle er at den sætte fokus på de områder hvor vi mangler viden, hvor tingene ikke hænger sammen og hvor viden måske ændrer sig over tid.

  • Måske har du bare en god ide - så starter vi fra bar bund.
  • Måske har du en Business Case - så giver vi sparring om mulige løsninger
  • Måske har du en kravspecifikation - så klipper vi den i stykker og finder hullerne
  • Måske har du en eksisterende løsning - så danner vi et overblik over denne løsning.

Fra vores side deltager 2-3 personer med ansvar for mødestyringen, overgangen fra kunde til løsningsdomæne med fokus på de forretningsmæssige risici og på overgangen fra løsning til teknologidomæne med fokus på de tekniske risici. Fra jeres side forventer vi der deltager 2-3 personer som repræsenterer forretningen.

..

Få gratis 3-timer’s ”Project Foundation”