Project Foundation

Som en del af vores Lean arbejde, bidrager vi til at optimere hastigheden fra man ønsker at udvikle sin forretning til man lancerer nye initiativer på markedet. Det har medført en struktureret proces hvor vi trykprøver:

 • en forretningsidé
 • en Business Case eller
 • en Kravspecifikation

Metoden kalder vi Project Foundation, og det er en struktueret gennemgang af forretningside, løsningsforslag og tekniske risici. Vi forsøger på 3 timer at afdække ideen og skabe overblik over de væsentligste risici og fastlægge en plan for at nå frem til et acceptabelt risiko billede og investeringsgrundlag.

Hovedområderne i et Project Foundation møde er:

 • Kunde domæne (Hvorfor)
 • Løsningsdomæne (Hvordan)
 • Teknologi domæne (Med hvad)

Overgangen mellem de 3 områder giver 2 væsentlige risiko områder:

 • Forretningsmæssig risiko (holder Business Casen?)
 • Teknologisk risiko (holder budgettet?)

Efter de 3 timer står parterne med et tydeligere billede af, om der er fælles forståelse for projektet, og hvor der kan gøres en indsats for at få mere viden og dermed reducere risikoen i projektet inden det påbegyndes.

Slide1

Reduceret gennemløbstid

Formålet med Project Foundation er at trykprøve ideer tidligt i processen. En af de største udfordringer for at nå Time-to-market i udviklingsprojekter er, at beslutningen om at gennemføre udviklingen og tage investeringen trækkes meget længe, hvorefter tiden til at implementere løsningen er meget kort og presset.

gennemløbstid

 • Videoblog
  Hent inspiration og læring - se GoApplicate's video "Hvad er Lean i softwareudvikling?"
  I denne video kan du se et indlæg om agil softwareudvikling - om det at levere Better Software Faster® - og derfra hente inspiration om metoder, værktøjer, udfordringer og tendenser til din egen virksomhed.