Oprydning giver overblik

I arbejdet med Lean i Softwareudvikling har vi i GoApplicate erfaring for, at oprydning og simplificering i softwarekode er en værdifuld måde at skabe mere effektivitet og højere kvalitet i en udviklingsproces.

Vi sammenligner det lidt med snedkeren ved drejebænken, der når dagen er omme, fejer høvlspåner fra gulvet og hænger værktøjet på plads på tavlen, for så effektivt at kunne tage fat næste dag igen. Fordi han hver dag rydder op, står han aldrig og ikke kan finde det, han skal bruge, og han har altid overblik over, hvor alting er.

Oversat til softwareudvikling betyder det, at man hele tiden får vurderet, om ens kode lever op til forud definerede standarder - og får klarlagt om det kan "betale" sig at rydde op, hvilket det meget ofte kan.

Konsekvensen af manglende oprydning er, at det er sværere at finde fejl, tager længere tid at indføre nye funktioner, og giver ringe mulighed for at en kollega kan hjælpe eller anvende løsningen senere.

Ved at fjerne "rodet" skaber du højere overskuelighed og gennemsigtighed i din software, hvilket igen forbedrer din udviklers arbejdsproces, så I undgår dobbeltarbejde og andre tidskrævende unhensigtsmæssigheder.

Download gratis Lean bog