Fokus på værdiskabende aktiviteter

Ikke alle aktiviteter i en udviklingsproces har værdi for den, der har bestilt opgaven. I praksis går der helt op til 60-70% af en arbejdsdag med noget, som opdragsgiveren ikke ser som værdiskabende. Fra koordinering og teknologi research til dobbeltarbejde, overforædling, ineffektive møder, misforståelser, ventetid osv.

Når man arbejder med Lean i softwareudvikling betragtes ikke-værdiskabende aktiviteter som spild, og øvelsen går derfor ud på at identificere og fjerne spild-situationerne, så der frigøres tid til værdiskabende aktiviteter - og dermed til at højne kvaliteten af projektet.

30- 70%
Hvis man flytter ikke værdiskabende tid til værdiskabende tid, giver selv lidt tid en dramatisk forbedring. Eksempelvis vil man ved at flytte 27 minutter fra ikke værdiskabende aktiviteter til produktiv tid opnå en stigning i produktiviteten på 20 %.

Men hvad er spild?

For at få mere fokus på værdiskabelse i et projekt, er det nødvendigt at vide, hvad der skaber spild i en udviklingsproces. I GoApplicate arbejder vi med 7 områder, som vi betragter som spild:

1. Ekstra processer
2. Ekstra features
3. Fejl
4. Ventetid
5. Skift mellem opgaver
6. Afstand til viden
7.  Halvfærdigt arbejde

En god måde at spotte spild på er gennem visualisering på tavler og hyppig feedback, så alle deltagere i projektet bliver bevidstgjorte om, hvornår de tilfører værdi og, hvornår de producerer spild.

Download gratis bogen: "Lean i Softwareudvikling" for uddybning omkring spild, visualisering og feed-back.

Download gratis Lean bog

 
 
 
 
 

..