Planlægnings- og bookingsystemet er for mange virksomheder et af de meste centrale styringsredskaber i virksomheden og er ofte være tæt integreret med virksomhedens øvrige IT systemer såsom lager-, ERP- og økonomisystemer. Mange virksomheder har særlige processer og krav til booking, disponering og planlægning som ikke umiddelbart løses af standardsystemer og ofte er disse hånteret i meget komplekse regneark. Der er ligeledes situationer, hvor disse arbejdsgange er helt afhængige af enkeltpersoners store erfaring og overblik. Dette er en uholdbar situation.

Et planlægningssystem der sikrer et effektivt workflow imellem lager-, ERP- og økonomisystemer gør organisationen uafhængig af enkeltpersoner og giver overblik over virksomhedens aktiver. Men gør det også muligt at planlægge fremtidig drift og produktion og sikre en effektiv udnyttelse og optimering af produktionsmateriel på tværs af forretningsenheder. Planlægningssystemer er endvidere med til at sikre kvalitet og præcision i planlægningsprocessen igennem veldefinerede arbejdsgange.

Igennem samarbejdet med vores kunder har GoApplicate en mangeårig erfaring med udvikling og drift af kundespecifikke planlægningssystemer der giver den enkelte virksomhed betydelige effektiviseringsgevinster og konkurrencefordele. Det omfatter blandt andet løsninger inden for følgende områder:

Transportplanlægning og disponering

Produktionsplanlægning

Booking, udlejning og leasing


B.S.F.u.logo