I samarbejde med Energi Danmark har GoApplicate udviklet Danmarks mest avancerede PBA-software (ProduktionsBalanceAnsvar-software) der benyttes til Energi Danmarks planlægning og optimering af produktion, drift og forbrug hos omkring 120 decentrale el-producenter. Løsningen bruges til indrapportering af ønsket produktion og pris som indrapporteres til den nordiske el-børs. Resultatet af en daglig auktion opsamles i softwaren og hver enkelt leverandør får information om forventet produktion i det kommende døgn, baseret på en avanceret planlægningsproces som tager højde for en lang række parametre som f.eks. pris, kapacitet, anlægstype og behov. Det følgende døgn kobles decentrale el-producenter ind og ud afhænging af det aktuelle forbrug. Ud over planlægning og drift danner systemet også grundlag for afregning og fakturering af producenterne.

elproduktion