Integration og workflow

Parallelt med brugernes øgede krav til adgang til systemer på nye platforme, vokser kravet til at de bagvedliggende systemer fungerer fuldt integreret. Mange interne medarbejdere er i dag vant til at "hoppe" mellem forskellige systemer, men i forbindelse med øget selvbetjening og automatisering af processer, stiller det krav til en øget integration og workflowstyring.

GoApplicate har arbejdet med integration og workflow igennem de sidste 15 år. Vi har udviklet løsninger som trækker data fra forskellige interne og eksterne systemer, som opsamler informationer fra fysiske enheder enten på batch basis eller i realtid, og trukket data fra web-services, offentlige datakilder og globale netværk.

GoApplicate arbejder sammen med forskellige 3. partsleverandører for at sikre en konsistent integration og håndtering af workflow. Kendetegnende for disse systemer er, at de baserer sig på 3 eller 4-lags service-orienteret arkitektur, som giver en sikker adskillelse af funktioner.

Billede - Integration Framework

Stringent arkitektur og integration mellem systemer er med til at sikre anvendelsen af de bedste løsninger og ved at optimere samspillet mellem de systemer opnås den bedste synergi. Nogle af de platforme som GoApplicate anvender i vores løsninger er følgende, der hver især har deres stærke og svage sider:

  • Event Store
  • Windows Communication Foundation
  • Microsoft Biztalk Server
  • Tibco ESB

Herigennem skabes der bl.a.:

  • en platform for integration af mobile løsninger
  • en mulighed for en Event Driven (hændelsesbaseret) kundedialog
  • en integreret portal som indgang til alle systemer
  • integration imellem nye og gamle systemer