1. juli 2010

GoApplicate indgår i forskningssamarbejde om strategisk risiko

GoApplicate har indgået aftale om at deltage i et europæisk forskningssamarbejde under temaet "Risk Management in Extended Enterprises". Udover GoApplicate indgår bl.a Copenhagen Business School (CBS), Lego, Nordea, Alfa Laval, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Elos Pinol og Raaco International.

Forskningsprojektet har til formål at udvikle risikostyringsværktøjer, der giver mulighed for at agere bedre i uforudsete situationer og håndtere uforudsigelige hændelser når de indtræffer.

GoApplicate deltager i konsortiet som bidragsyder med udgangspunkt i vores mange års erfaring med at transformere Lean paradigmet fra produktion og administration, over i Lean i softwareudvikling. Softwareudvikling er kendetegnet ved en høj grad af uforudsigelighed hvor der ofte indtræffer ændringer i forløbet. Og netop GoApplicate's erfaring med Lean har ført til at vi i dag har nogle begreber og værktøjer, som er med til at synliggøre og visualisere risici i et udviklingsprojekt, som er præget af konstant tilførsel af ny viden og høj grad af uforudsigelighed.

GoApplicate bl.a. udarbejdet værktøjer til at sikre sikre hurtig og kontinuer fokusering på at nedbringe risici i et projekt. Til dagligt anvendes værtøjet til afdækning af risici i et udviklingsprojekt, men eftersom vi hos GoApplicate ligestiller et udviklingsprojekt med en IT investering, handler det i et udviklingsforløb om, konstant  at have forretningens fordele for øjnene og fokusere mere på kundens return-on-investment end på selv softwaren.

Vi har erkendt at der i vores verden altid opstår noget uforudset, og i stedet for at forsøge at planlægge os igennem hele forløbet fra start, har vi indrettet processer som giver mulighed for at agere når det uforudsete indtræffer. For det gør det "næsten" hver gang", udtaler Claus Holm hos GoApplicate.

Flere nyheder