BISPEBJERG HOSPITAL VÆLGER GOAPPLICATE TIL LOKALISERINGSSYSTEM

Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har valgt GoApplicate som leverandør på et tidligere annonceret udbud af et realtids lokaliseringssystem (RTLS) til trådløs monitorering af temperatur og placering..

Hospitalerne ønsker at anvende RTLS'et til flere formål, men har valgt først at fokusere på implementering af lokalisering af temperaturfølsomme enheder såvel som temperaturovervågning og alarmering. Motivet før denne første implementering er hovedsageligt at reducere tab som følge af ødelagte produkter som en konsekvens af defekter i køleskabe og frysere.

Det næste mål for fremtidig brug af RTLS kan inkludere mærkning af genstande, som personalet bruger betydelig tid på at lede efter på daglig basis. Andre fremtidige mål omfatter lokalisering af servicepersonale.

Anskaffelsen omfatter et standardiseret realtids lokaliseringssystem og 500 temperaturtags (inklusiv batterier), som skal installeres på et antal enheder såsom køleskabe, frysere og temperaturkontrollerede rum. Leverancen omfatter installation, dokumentation, gennemgang af faciliteterne og uddannelse af hospitalsteknikere. Leverancen består endvidere af en pilotimplementering efterfulgt af en fuld implementering til et nærmere defineret antal bygninger/enheder. Pilotprojektet vil blive brugt til at demonstrere, at konceptet virker og at systemet og støttetjenester kan leve op til kravene i dette udbud. RLTS'et skal implementeres i sammenhæng med hospitalets eksisterende WiFi-infrastruktur.

Som option omfattet af dette udbud indgår yderligere udstyr såsom yderligere tags for de forskellige enhedstyper, der er en del af pilotprojektet og den fulde implementering, tags til andre enhedstyper (fremtidige behov) såsom mobile madvogne, medicinske enheder samt tags til sundhedspersonale. Som option indgår endvidere ydelser såsom udvidet vedligeholdelse.

Kontraktens varighed er  tidligere oplyst til at være 48 måneder med mulighed for forlængelse op til to gange à 12 måneder.

Kontraktens endelige værdi er ikke anført.

Flere nyheder