Få overblik og en gennemskuelig plan for,
hvordan dit it-system videreudvikles
og din tekniske gæld afvikles

Mange virksomheder har gennem årerne opbygget en it-løsning, som løbende er udviklet med den funktionalitet, som man lige stod og manglede, uden man har haft overskud og kapacitet til at skabe det store overblik og få et klart billede af, hvordan løsningen optimeres og holdes opdateret på lang sigt. 

It-løsningen ender dermed ofte med at være ufleksibel, og virksomheden bliver fastlåst og mister den handlefrihed, som en teknologisk opdateret løsning giver.

Der findes således eksempler på virksomheder, som har udviklet deres it-system gennem mange års knopskydning uden nogen form for strategisk retning. Andre styrer måske centrale dele af virksomheden via en mangfoldighed af regneark på tusindevis af linjer, fordi der konstant har været brug for lidt mere funktionalitet, uden man har fået ryddet op i forældede funktioner. Hos nogle helt tredje findes sammenhængen og overblikket over it-systemet primært i hovedet på de medarbejdere, som har været med hele vejen gennem opbygningen af systemet.


teknisk gæld

I samarbejde med GoApplicate er der gode muligheder for
at afvikle virksomhedens tekniske gæld.


Teknisk gæld
Alt i alt giver de problemstillinger mange virksomheder udfordringer både i det daglige arbejde og i de manglende effektiviseringsgevinster og konkurrencemæssige fordele, som et opdateret system giver. Der er dermed opbygget en teknisk gæld i virksomheden, der rent faktisk burde indgå i regnskabsaflæggelsen. 
Hos GoApplicate definerer vi virksomhedens tekniske gæld, som en samlet opgørelse over den effektivitet, konkurrencemæssige fordel og handlefrihed, som virksomheden mister, gennem manglende vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens it-løsning, fordi verden omkring virksomheden er i konstant forandring. 

Den tekniske gæld opbygges primært ved, at de nuværende it-systemer er teknologisk forældede, svære at vedligeholde og bygge videre på samtidig med, at virksomheden har fået opbygget flere manuelle processer, som med fordel kunne afløses af mere effektive og sikre it-løsninger. Virksomheden mister herigennem konkurrencemæssige fordele, som deres konkurrenter måske allerede har høstet. Ledelsen er oftest vidende om disse problemstillinger, men samtidig kan beslutningen om, hvordan og hvornår man skal begynde arbejdet med en ny løsning, være uoverskuelig.

Teknisk gæld analyse
Hos GoApplicate har vi gode erfaringer med at hjælpe virksomheder, som står netop i denne situation. Vi gennemfører typisk indledningsvist en teknisk gæld analyse og udarbejder herefter en gennemskuelig plan for, hvordan virksomheden kan komme videre. En plan som måske strækker sig over en 3-5 årig periode og er overskuelig, både hvad angår økonomi og brug af ressourcer.
En teknisk gæld analyse tager 1-2 dage og er en systematisk gennemgang af hele virksomhedens systemlandskab og - arkitektur. Analysen gennemføres som en række interviews med udgangspunkt i en udarbejdet spørgeramme tilpasset den konkrete virksomhed.

Resultatet af analysen sammenfatter GoApplicate i en rapport, som bl.a. omfatter: 
- Identificering af risiko/kritiske punker
- Karakteristika ved den eksisterende løsning
- Konkret handlingsplan 
- Forslag til opbygning af forretningsmæssige fordele

Spild fjernes
Vi arbejder med udgangspunkt i Lean i softwareudvikling og har dermed fuld fokus på, hvor og hvordan virksomhedens it-system skaber værdi for virksomhedens kunder. Det sker ved at kortlægge alle processer og identificer de områder, der ikke skaber værdi for kunden, og altså er "spild". Dette "spild" fjernes. Dermed effektiviseres processen, virksomheden får en mere agil løsning og undgår unødige omkostninger.

Gennemskuelig plan i små steps
Gennem vores mangeårige arbejde med teknologisk generationsskifte af forretningskritiske applikationer er det desuden vores erfaring, at ændring og videreudvikling af virksomheders it-systemer bedst foregår i små steps, som virksomheden og dens ledelse kan overskue både økonomisk og ressourcemæssigt. GoApplicate præsenterer således ikke sine kunder for et uoverskueligt monsterprojekt, som skal løbe de næste 12-18 måneder. Det er vores erfaring, at virksomheder opnår de bedste resultater med løsninger, de er helt trygge ved.

Vi anbefaler derfor at tage små steps, hvor vi måske starter samarbejdet ud med at vedligeholde virksomhedens nuværende system og herefter begynder at se på, hvordan det kan videreudvikles bl.a. ved at skabe et fuldt overblik over virksomhedens processer, og hvordan de skaber værdi. Vi udarbejder gerne en business case som specificerer, hvad virksomheden kan få af gevinster ved de foreslåede ændringer.

Velkommen hos GoApplicate
Vi håber at kunne byde dig velkommen hos GoApplicate til en uforpligtende dialog om enten aktuelle behov eller blot fordi, du er nysgerrig efter at høre, hvilke muligheder der findes for at udvikle din it-løsning, og hvilke forretningsmæssige muligheder, det kan give. 

Vores mission er at sikre, at du som kunde altid har den mest optimale it-løsning til understøtning af din forretning, og at du kommer på markedet med de rigtige produkter/services, i den rigtige kvalitet og på det rigtige tidspunkt. Ineffektive arbejdsprocesser og forsinkede produkter/services kan betyde mistede forretningsmuligheder. Vi vil gerne dokumentere, hvilken betydning det kan have for din virksomhed. Flere nyheder