Hvad er teknisk gæld - og har den betydning for vores konkurrenceevne?


Hos GoApplicate definerer vi virksomhedens tekniske gæld, som en samlet opgørelse over den effektivitet, konkurrencemæssige fordel og handlefrihed, som virksomheden mister, gennem manglende vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens it-løsning, fordi verden omkring virksomheden er i konstant forandring. 

Funktionalitet - man lige stod og manglede
Den tekniske gæld er ofte udviklet gennem flere år, hvor en virksomhed har fået opbygget en it-løsning, som løbende er udviklet med den funktionalitet, som man lige stod og manglede, uden man har haft overskud og kapacitet til at skabe det store overblik og få et klart billede af, hvordan løsningen optimeres og holdes opdateret på lang sigt. 

It-løsningen ender dermed ofte med at være ufleksibel, og virksomheden bliver fastlåst og mister den handlefrihed, som en teknologisk opdateret løsning giver.


teknisk gæld


Ledelsen kender problemet, men handler ikke
Den tekniske gæld opbygges primært ved, at de nuværende it-systemer er teknologisk forældede, svære at vedligeholde og bygge videre på samtidig med, at virksomheden har fået opbygget flere manuelle processer, som med fordel kunne afløses af mere effektive og sikre it-løsninger. Virksomheden mister herigennem konkurrencemæssige fordele, som deres konkurrenter måske allerede har høstet. 

Ledelsen er oftest vidende om disse problemstillinger, men samtidig kan beslutningen om, hvordan og hvornår man skal begynde arbejdet med en ny løsning, være uoverskuelig.

Teknisk gæld analyse
Hos GoApplicate har vi gode erfaringer med at hjælpe virksomheder, som står netop i denne situation. Vi gennemfører typisk indledningsvist en teknisk gæld analyse og udarbejder herefter en gennemskuelig plan for, hvordan virksomheden kan komme videre. En plan som måske strækker sig over en 3-5 årig periode og er overskuelig, både hvad angår økonomi og brug af ressourcer.

Lad os hjælpe jer videre
Kontakt Claus Mølgaard Jensen hos GoApplicate for nærmere oplysninger om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

Læs mere om teknisk gæld

Flere nyheder