De digitale muligheder smuldrer for mange virksomheder


Debatindlæg i JP af CEO Claus Mølgaard Jensen, GoApplicate

I mange danske virksomheder ved man reelt ikke om igangsatte IT-projekter lever op til målsætningerne. Det er de barske realiteter som står tilbage i en undersøgelse foretaget af interesseorganisationen Dansk IT. Her fremgår det, at kun 40 % af de adspurgte ledere i både offentlige og private virksomheder måler effekten af de IT-projekter, som igangsættes.

Samtidig viser både undersøgelser og flere års erfaring bl.a. her hos GoApplicate, at netop de virksomheder som udnytter de digitale muligheder og forstår fremadrettet at følge med udviklingen, opnår konkurrencemæssige fordele herunder øget produktivitet og flere besparelser, hvilket netop er målene i mange virksomheder.

Jeg sidder derfor tilbage med en forundring over, hvorfor er der ikke flere virksomheder der griber chancen for at lade digitalisering af forretningsgange understøtte deres globale konkurrenceevne?

En ny undersøgelse fra Teknologisk Institut konkluder således, at fire ud af 10 danske produktionsvirksomheder ikke udnytter de IT-mæssige muligheder til at skabe konkurrencemæssige fordele.Og hvad er den præcise baggrund for den manglende opfølgning i mange organisationer, når det gælder IT-projekter, når man samtidig oplever stor fokus på at oprette businesscases og opstiller målsætninger, når det gælder øvrige udviklings- og forandringsprojekter? 

Det understreger, at mange danske virksomheder står med et uudnyttet potentiale både når det gælder øget brug af IT i virksomheden samt måling af effekten, hvilket er paradoksalt i en tid, hvor vi konstant jagter øget produktivitet og konkurrenceevne.

Meget bunder nok desværre i uvidenhed, når det gælder de store forretningsmæssige fordele ved at udnytte de digitale muligheder, og hvordan man skal gribe opgaven an. Det gælder både på topniveau og i IT-afdelingerne. 

Der er brug for at få opgraderet kompetencerne og ikke mindst interessen for de digitale muligheder samt for at indlede et mere målrettet samarbejde med kompetente rådgivere, som netop ligger inden med den viden og erfaring, som ofte mangler. 

Men det starter med, at ledelsen i virksomhederne erkender, at der er behov for at øge fokus både på at udnytte IT bedre og følge op- og måle på effekten.Her har vi også et stor ansvar i IT-branchen. Både for at synliggøre mulighederne, for at være bedre til at dokumentere resultaterne og til at hjælpe vores kunder med at måle på effekten af de igangsatte tiltag. 

Lad os starte op på begge fronter nu - til glæde for både den enkelte virksomhed og den samlede danske konkurrenceevne.

Læs debatindlægget på JP her

Flere nyheder