Er tabu stopklods for øget konkurrenceevne?

af adm. direktør Claus Mølgaard Jensen, GoApplicate A/S

Debatindlæg i Jyllands-Posten

I disse år, hvor vi kæmper hårdt i Danmark for at øge væksten, kommer konkurrenceevnen ofte til debat. Mange forhold spiller ind i sammenligningen med verdens øvrige lande.  Ofte lander vi på parameteren pris og dermed også, hvordan vi bliver mest produktive i det daglige arbejde.

Det kan derfor undre, at ledelsen i mange virksomheder vælger at overse eller ignorerer et område, som med dokumenteret garanti vil kunne forbedre deres virksomheds daglige produktivitet og konkurrenceevne.

Det handler om afskaffelse af virksomhedens tekniske gæld, hvor den tekniske gæld er en samlet opgørelse over den effektivitet, konkurrencemæssige fordel og handlefrihed, som virksomheden mister, gennem manglende vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens it-løsning. 

Min erfaring er, at det flere steder er meget tabubelagt at tage fat i emnet. Det kan nemt give det helt forkerte indtryk i relation til eksempelvis medarbejdere, kunder, konkurrenter og bestyrelse, hvis det kommer frem, at ledelsen bevidst eller ubevidst har ignoreret området.

Ledelsen er således oftest vidende om problemstillingen, men samtidig kan beslutningen om, hvordan og hvornår man skal begynde arbejdet med en ny løsning, være uoverskuelig. Navnlig fordi mange virksomheder - med god grund - frygter store it-projekter. Store projekter som kan undgås, hvis man løbende sørger for at holde sine it-systemer opdateret, og dermed undgår at opbygge teknisk gæld.

Flere analyser peger på, at en virksomheds evne til at tilpasse sig bliver den mest betydende, enkeltstående parameter for virksomhedens evne til at vinde i fremtiden. En tilpasningsevne der i et globalt og digitaliseret samfund i høj grad afhænger af vores evne til at udnytte it-teknologier. Vi har eksempelvis set Nordea offentliggøre, at de vil investere op mod fem milliarder i en helt ny it-infrastruktur, som modsvarer fremtidens bankforretning. Set udefra kunne det være et tegn på, at deres nuværende system er behæftet med teknisk gæld, som ikke er adresseret i tide.

Det bør ledelsen i andre virksomheder tage ved lære af. Det handler om at erkende og ikke mindst turde stå ved, at her er en opgave som skal løses. Havde det handlet om virksomhedens produktionsapparat, ville man aldrig acceptere ikke at være fuldt ud konkurrencedygtig. Virksomhedens tekniske gæld burde rent faktisk være en del af årsregnskabet og afviklingen et fast element på dagsordenen i udviklingen af alle danske virksomheder, fordi det skaber økonomisk overskuelighed, intern sikkerhed, øget produktivitet og gennemskuelighed, arbejdsglæde og ikke mindst konkurrenceevne.

Hermed videregiver jeg min opfordring til, at ledelsen i de danske virksomheder forhold sig aktivt til, om der er styr på den tekniske gæld i deres virksomhed og om de opnår den konkurrencemæssige fordel, som potentielt ligger og venter. 

Væk med tabuet og ind i kampen om vækst og nye markedsandele!

Flere nyheder