GoApplicate investerer i fremtiden


2014 blev et blandet år for den århusianske softwarevirksomhed GoApplicate. Flere investeringer i videreudvikling af interne metoder, opstart af nye kunder, ledelsesskift samt afdækning af ekspansionsmuligheder har rustet virksomheden godt til fremtiden. Men det har kostet på bundlinjen.

GoApplicate har gennem en årrække opnået økonomiske resultater, som ligger pænt over gennemsnittet i branchen, og det er bestemt virksomhedens ambition, at det skal fastholdes.Derfor er det også utilfredsstillende for virksomhedens ledelse, at resultatet for 2014 viser et fald i resultatet før skat på knap 3 mio. kr. i forhold til året før. Resultatet for 2014 blev således på 3,3 mio. kr.

Investeringer koster
"Det er bestemt ikke tilfredsstillende, og vi arbejder målrettet i 2015 for at komme bedre i mål her," siger adm. direktør Claus Mølgaard Jensen fra GoApplicate. "Vi har jo fortsat en rigtig god forretning, men må også erkende, at det har kostet på bundlinjen at investere i fremtiden."

Høj produktivitet
Hos GoApplicate har man tradition for en høj produktivitet på alle medarbejdere. I 2014 valgte man imidlertid at investere i en stærkere projektledelse og flere interne ressourcer på videreudvikling af kompetencerne inden for test- og risk management, som skal ruste virksomheden endnu bedre til fremtidens opgaver. Hertil kommer investeringer i den rigtige opstart med nye kunder. "Det kommer således ikke som en overraskelse for os, at bundlinjen ikke ser så godt ud i år som tidligere," siger Claus Mølgaard Jensen. 


Claus Mølgaard Jensen-ny

Adm. direktør Claus Mølgaard Jensen
har høje forventninger til 2015

Klar til vækst på Application Management Services
Hos GoApplicate har man ambitiøse vækstplaner for de kommende år, og der er planer om mere end en håndfuld nyansættelser. Man budgetterer således med to cifrede vækstrater for både bruttoresultat og indtjening i 2015. Derfor har man også omstruktureret på salgs- og markedsføringssiden med en mere fokuseret go-to-market strategi, så man fremover går mere målrettet efter de Application Management Services (AMS) kunder, som er virksomhedens kernemålgruppe. 

Ekspansionstanker
Desuden bruger virksomhedens ejer og bestyrelsesformand Jess Kristensen en del ressourcer på at finde relevante opkøbsemner, som kan gøre GoApplicate til en full service applikationspartner. Man har en klar forventning om, at også virksomheder i mellemstørrelsen fremover ønsker full service løsninger til outsourcing af deres forretningskritiske applikationsløsninger. Et område som ligger rigtig god i tråd med GoApplicates overordnede strategi.

Investeringer danner grundlag for vækst
De mange investeringer er således en vigtigt del af GoApplicates fremtidige fundament og dermed også en afgørende forudsætning for, at man kommer tilbage på sporet, så indtjeningen kan følge den budgetterede vækst.  Indtjeningen må ikke sættes over styr for at kunne præsentere eksplosive væksttal. "Vi har foretaget nogle justeringer af kursen i 2014 men er nu tilbage i sporet. Derfor har vi høje forventninger til 2015," siger Claus Mølgaard Jensen. "Vi har allerede mange nye opgaver i hus, og pipelinen ser rigtig godt ud.  Der er rigtig mange virksomheder, som kan drage nytte af vores erfaring med at fremtidssikre it-løsninger. Det har vi gentagende gange fået bekræftet."

Flere nyheder