Opbyg konkurrencemæssige fordele igennem effektiv udnyttelse af IT

Verdens førende fremtidsforskere kommer alle frem til det samme resultat. Den hastighed, hvormed teknologien er i gang med at forandre vores liv, er næsten ubegribelig.

Når mulighederne findes forventes det også, at man som moderne virksomhed er med på det nyeste og tilbyder kunder og samarbejdspartnere tidssvarende løsninger. Flere undersøgelser viser, at netop de virksomheder, som formår at udnytte den hastighed, hvormed teknologier udvikler sig, står stærkere i konkurrencen med kollegerne i branchen.

Vi fokuserer på de 20 %, der gør en forskel for din forretning
Det er vores erfaring, at de fleste virksomheder vil kunne opnå betydelige fordele ved at bygge kundespecifikke applikationer, som binder de eksisterende standardsystemer sammen, og derigennem effektiviserer workflows, skaber bedre overblik, udnytter data på en bedre måde m.v.

Hos GoApplicate ligger vi i udviklingen af nye løsninger stor vægt på at benytte standard software så langt som muligt. Vi udvikler kun kundespecifikke løsninger der, hvor standardsystemerne ikke rækker længere eller din virksomhed har behov for en specialløsning, som giver en ekstra konkurrencemæssig fordel. Vores erfaring viser, at 80 % som regel kan dækkes af standard løsninger men, at det er de sidste 20 %'s tilpasning, som giver den store konkurrencemæssige forskel.

80 % standardsoftware og 20 % krydderi,
som vi specialudvikler præcist til din virksomhed…

Forretningsfordele styrer projektet
Hvis du vælger at samarbejde med GoApplicate, har vi 100 % fokus på netop din virksomhed, og vi er anerkendte af vores øvrige kunder for at være til stede i samarbejdet. Vi sammensætter et fast projektteam, der passer til den opgave, som skal løses hos jer.

Vi vil oftest vælge at splitte projekterne op og gennemføre dem i små iterative loops, hvor opgaverne og investeringsgrundlaget hele tiden evalueres samt tilpasses din forretning og de aktuelle behov. Det har vi gode erfaringer med giver de bedste og mest funktionelle løsninger, fordi den netop tager udgangspunkt i, at det er forretningsfordelene, der skal styre projektet.

Vi går gerne en mil i dine sko…
Motiverne bag valg af en kundespecifik løsning kan være mangfoldige, men kunne eksempelvis være drevet af at:

- I ønsker klart at differentiere jer fra konkurrenterne
- Jeres løsning bliver et kludetæppe af flere standardløsninger som ikke hænger sammen
-  I har helt unikke behov som ikke understøttes af en standardløsning

Vi går gerne en mil i dine sko for at lære din forretning bedre at kende for dermed at kunne præsentere den rette løsning, som skaber værdi for jer hurtigst muligt - uanset om det skal være en standard løsning eller den skræddersyede model.

Vi er anerkendte for at være ukomplicerede og nemme at arbejde sammen med, og vi tilgår alle opgaver med stor ydmyghed og i respekt for, at vi er inde og arbejde med områder, som har stor forretningsmæssig betydning for din virksomhed.

Du kommer ikke foran ved at gå i konkurrenternes fodspor.
Opbyg konkurrencemæssige fordele gennem effektiv udnyttelse af it…

fodspor-lille

Outsourcing af udvikling
Står din virksomhed således overfor at skulle udvikle en ny løsning, hvor I ikke har de rigtige ressourcer, ikke har tilstrækkelig kapacitet eller af strategiske årsager ønsker at source løsningen eksternt, så kontakt GoApplicate.

Vi arbejder med udgangspunkt i en lean-baseret tankegang og tager gerne det samlede udviklingsansvar og leverer en færdig løsning til jer. I kraft af samfundets, teknologiers og markeders hastige udvikling anbefaler vi, at samarbejdet foregår i en agil kontekst inden for en på forhånd aftalt ramme, men kan naturligvis også afgive et fast tilbud såfremt det passer jeres virksomhed bedst. Vores dygtige forretningsudviklere og systemarkitekter har desuden bred erfaring med afdækning af de forretningsmæssige behov og indgår gerne i tæt samarbejde med jeres medarbejdere om at transformere disse om til en fyldestgørende produkt backlog.

Velkommen hos GoApplicate
Vi håber at kunne byde dig velkommen hos GoApplicate til en uforpligtende dialog om enten aktuelle behov eller blot fordi, du er nysgerrig efter at høre, hvilke muligheder der findes for at udvikle din it-løsning, og hvilke forretningsmæssige muligheder, det kan give.

Vores mission er at sikre, at du som kunde altid har den mest optimale it-løsning til understøtning af din forretning, og at du kommer på markedet med de rigtige produkter/services, i den rigtige kvalitet og på det rigtige tidspunkt. Ineffektive arbejdsprocesser og forsinkede produkter/services kan betyde mistede forretningsmuligheder.

Link til PDF

Flere nyheder