Afregning af komplekse produkter og services


Er du leverandører af komplekse ydelser og produkter?


Er din dataopsamling, kontrakthåndtering og kundeadministration så speciel, at den ikke kan håndteres af et standard ERP system?


GoApplicate har gennem mange års arbejde med komplicere­de workflow- og handelsløsninger opbygget kompetencer, der danner baggrund for en generel model til udvikling af kundespecifikke afregningsløsninger. Dette kan eksempelvis være inden for distributions-, telekommunikations- eller forsy­ningsbranchen. Løsningerne er designet til at kunne håndtere variationer i nationale krav til markedskommunikation, afreg­ningsmodeller, processer og lovkrav og således benyttes på tværs af landegrænser.

Standard software… så langt som muligt
Vi arbejder med udgangspunkt i en lean-baseret tankegang og fokuserer på værdiskabelse i forbindelse med generering af et validt afregningsgrundlag. Vi har således arbejdet med effekti­visering af workflows, processer og papirgange og ligger vægt på at benytte standard software så langt som muligt - fx ved integration til ERP og CRM systemer. Vi udvikler dermed kun kundespecifikke løsninger der, hvor standardsystemerne ikke rækker længere eller, hvis din virksomhed har behov for en kon­kurrencemæssig fordel.


afregning-lille

Grundelementer i en modulbaseret "afregnings-motor"
GoApplicate's afregningsløsninger er opbygget omkring en serviceorienteret arkitektur, primært baseret på stan­dard Microsoft komponenter og teknologier inden for database, sikkerhed og interfaces. Løsningen består af en række funktionelle områder som kan sammensættes og tilpasses efter behov. Dette omfatter:

  • Kundehåndtering
  • Leverance
  • Afregning
  • Fakturering
  • Betaling

Arkitekturen udstiller de forskellige snitflader som enten web services eller via en message-bus og der er i udviklingen fokuseret på at benytte industristandarder, som tillader integrati­on til andre systemer.

En kundespecifik løsning på standard software og åbne interfaces
GoApplicate's afregningsløsninger er opbygget omkring en modulær serviceorienteret arkitektur, primært baseret på standard Microsoft komponenter og teknologier inden for database, sikkerhed og interfaces. Målet er at sikre en kosteffektiv udvikling samt drage fordel af anerkendte standarder i den videre udvikling og drift. Arkitekturen udstiller de forskellige snitflader som enten web services eller via en message-bus og der er i udviklingen fokuseret på at benytte industristandarder, som tillader integration til andre systemer.

Performance og stabilitet
Afregningsløsninger fra GoApplicate er rettet imod kunder med høj volumen og kompleksitet i produkter, kunder og parametre. En typisk flaskehals kan således ofte være den løbende modtagelse og håndtering af markedsdata.

Vores løsninger er udviklet fra bunden med dette for øje, og vi har i valget af database- og softwarearkitektur fokuseret på opdeling i komponenter og instanser som tillader en distribueret parallel afvikling. Dette giver mulighed for at skalere en løsning både til nuværende og fremtidige behov.

Læs mere om vores afregningsløsninger i denne artikelFlere nyheder