7 gode råd om digitalisering

digitaliseringsraad.nyhed

Et godt digitaliseringsråd - 1:

Lad ikke de interne processer være baseret på et utal af regneark. Det er både meget tidskrævende og et usikkert fundament for din virksomhed


Sådan kommer I videre:
I bund og grund handler det om at få automatiseret jeres regneark. Det vil i praksis sige, at der skal udvikles en eller flere applikationer, som håndterer de interne processer, som regnearkene er et udtryk for. Det giver større sikkerhed og validitet på alle jeres data, da I dermed kommer ud over, at kun få i virksomheder kender den reelle baggrund for regnearkenes opbygning, der florerer flere versioner af de enkelte regneark, der anvendes forkerte data og I bruger tid på at generere data til regnearkene frem for at reagere på de data, der kommer ud af tallene.

I får hermed en fremtidssikret løsning som løbende kan videreudvikles. En løsning som præcist tilpasses jeres virksomhed og kan udvikles i små steps, så I både kan overskue implementeringen og økonomien. I får samtidig glæde af alle de muligheder, som ligger i den nyeste IT, hvilket kan medvirke til at øge jeres konkurrenceevne og den interne arbejdsglæde væsentligt.

Et godt digitaliseringsråd - 2:

Få lettilgængelig og valid ledelsesrapportering gennem tæt integration mellem virksomhedens IT-systemer

Sådan kommer I videre:
I mange virksomheder er de data og rapporter som ledelsen skal basere deres beslutninger på gemt i forskellige systemer uden sammenhæng. Det øger risikoen for menneskelige fejl ved udtræk af rapporter og koster i øvrigt en masse tid. Ved at samle alle data i ét sammenhængende system, som skabes via en tæt integration mellem de eksisterende systemer, kan ledelsen hurtigt og effektivt hente de data ud, som skal danne baggrund for at træffe de rigtige beslutninger - også på lang sigt. Ved at digitalisere arbejdsprocesserne sikres også, at alle data til hver en tid er opdaterede og ikke afhængige af, at en medarbejder har kunnet afse tid til at indtaste de nyeste data.

Et godt digitaliseringsråd - 3:

Spar tid, øg motivation og vidensdeling ved at give dine mobile medarbejdere let adgang til planlægning og rapportering af dagens arbejde

Sådan kommer I videre:
Når din virksomhed har mange medarbejdere på farten, som eksempelvis chauffører, sælgere eller montører, skal de nemt og effektivt kunne logge ind i virksomhedens systemer og dermed altid kunne få adgang til opdaterede data fx omkring ordrestatus og lagerbeholdning. Det letter deres daglige arbejde og motivation væsentligt. For at sikre at tilgangen er lettilgængeligt skal de bagvedliggende systemer være integrerede og fungerer i tæt sammenhæng, så alle medarbejdere - også dem på farten - hurtigt kan få et det fulde overblik ude hos en kunde og nemt kan indtaste egne relevante og opdaterede data og sikre vidensdeling tilbage i systemet.

Et godt digitaliseringsråd - 4:

Med en tæt integration mellem alle processer og workflows i din virksomhed får I et solidt og validt fundament for hele ordrebehandlingen og produktionen

Sådan kommer I videre:
Mange virksomheder vil kunne opnå betydelige fordele ved at bygge kundespecifikke applikationer, som binder de eksisterende standardsystemer sammen, og derigennem effektivisere workflows, skaber bedre overblik samt sikre mere valide data til ordrebehandling og produktion. Hermed sikres, at produktionen automatisk får de nyeste data, inden produktionen påbegyndes og ikke arbejder med forældede oplysninger, og dermed risikerer fejlproduktion og dermed følgende risiko for forsinkelse i leveringen

I udviklingen af sådanne løsninger bør man ligger stor vægt på at benytte standard software så langt som muligt tilsat de kundetilpassede funktioner, som netop adskiller din virksomhed fra konkurrenterne.

Et godt digitaliseringsråd - 5:

Giv dine kunder mulighed for selvbetjening. Der giver både bedre kundeservice og sparer tid og penge i dagligdagen


Sådan kommer I videre:

Det kan være en kæmpe gevinst for både din virksomhed og dine kunder, når I giver kunden mulighed for selv at betjene sig i samhandlen med jer, når det gælder ordrer og søgning efter informationer, som ikke kræver personlig rådgivning.
Med eksempelvis en handelsportal kan I indføre online selvbetjening, som suger informationer fra ERP-, økonomi- og lagersystemerne, og dermed altid stiller opdaterede data til rådighed for kunden 24/7. Findes der mange kombinationsmuligheder i jeres virksomheds løsninger, kan handelsportalen udbygges med en konfigurator, som netop tager højde for alle valgmuligheder, når kunden skal bestille sine varer.

Et godt digitaliseringsråd - 6:

Giv dine frontlinjemedarbejdere IT-værktøjer, som er fuldt integrerede, og som dermed giver dem det fulde oveblik i dialogen med kunden

Sådan kommer I videre:
Med en kundespecifik applikation, som binder alle jeres eksisterende standardsystemer sammen, skabes bedre overblik og mere valide data. Herigennem vil alle jeres frontlinje medarbejdere hurtigt og sikkert kunne betjene en kunde, da det ikke skal søges efter informationer i flere systemer for at få det fulde overblik over kundens engagement med virksomheden. Samtidig sikres det også at opdateres der data i en del af systemet, vil opdateringen automatisk slå igennem andre steder i systemet. I er dermed ikke afhængige af, at det sker manuelt med dermed følgende risiko for, der sker fejl eller jeres medarbejdere sidder med forældede data.

Et godt digitaliseringsråd - 7:
Skab grobund for nye ideer til optimering af forretningen ved at udnytte sammenhængen i de data, I allerede genererer

Sådan kommer I videre:
Med en IT-løsning som skaber sammenhæng mellem alle jeres data, får I et solidt grundlag for at analysere på forskellige sammenhænge, som kan danne basis for den videre udvikling af virksomheden. Med det fulde overblik over historikken kan I både få input til nye udviklingsmuligheder og få be- eller afkræftet formodninger om sammenhænge.

B.S.F.u.logo

Flere nyheder