GoApplicate har specialiseret sig i udvikling af nye, kundespecifikke systemer, der skaber bro imellem standardsystemer, understøtter virksomhedens forretningsprocesser og skaber klare konkurrencefordele.

Mange virksomheder har et unikt og efterspurgt produkt, men er udfordret på sine egne software-systemer. Systemerne kan enten være kommet op i alderen, så de ikke længere er så driftssikre og effektive, som de bør være. Eller de dækker måske ikke virksomhedens behov præcist nok, fordi der mangler en brancheløsning for software til håndtering af virksomhedens unikke produkter og forretningsgange.

Det er de to typiske scenarier, en virksomhed kan befinde sig i, når vi kommer ind i billedet og hjælper en virksomhed med digitalisering, der skaber ny værdi ved at bygge bro mellem standardsystemer med nye workflows og portalløsninger, der samler data og giver overblik.

Det kan for eksempel være baseret på Internet of Things, hvor vores løsning kan sørge for driftsovervågning, opsamling og analyse af big data, der giver virksomheden nye, strategiske muligheder.

Hos os køber man ikke et produkt, men en attraktiv businesscase. Vi udvikler kundespecifik software i form af løsninger, der passer til kundens forretningsprocesser. Hvis virksomheden benytter branche- og standardløsninger, kan den for så vidt kun det samme som sine konkurrenter. Men nogle virksomheder er visionære og kan se, at de kan blive mere konkurrencedygtige og tilbyde eksempelvis bedre kundeservice, hvis de bygger systemer, der understøtter deres egen forretning. Det kan for eksempel være et nyt system til konfiguration eller afregningen af et komplekst produkt, der supplerer virksomhedens eksisterende ERP-systemer som eksempelvis NAV eller AX. På den måde bygger vi mere på, end hvad ERP-systemet kan håndtere.

I mange situationer giver det ikke mening at modificere standardsystemerne, men ved at lægge kundespecifikke løsninger ovenpå opnår man langt større fleksibilitet og værdi. "Med et glimt i øjet kan man sige, at GoApplicate automatiserer regneark." Regneark er sårbare, og strategisk vigtig data ligger bedst og mest sikkert i en fast applikation frem for på spredte pc'er og memorysticks. Vores løsninger effektiviserer arbejdsgange og arbejdsprocesser, og det giver jo ingen mening i dagens Danmark, hvis flytning af data foregår manuelt. Det skal ske automatisk fra system til system, så kunden kan få overblik og relevante rapporter direkte ud af sine systemer.

Hos GoApplicate er vi ekspert i at hjælpe virksomheder af med "teknisk gæld" - et begreb, der beskriver den situation, hvor en virksomhed ikke har fået vedligeholdt et IT-system, der måske blev implementeret for 20 år siden og nu er sandet til teknologisk, fordi der ikke længere findes hverken komponenter eller IT-konsulenter, der kan arbejde med det. I den situation tilbyder vi kunden helt at overtage platformen, driften og vedligeholdelsen. Vi lærer kundens domæne at kende og laver en plan for det, vi kalder et teknologisk generationsskifte. Det er et meget kontrolleret forløb, hvor vi gradvist implementerer nye delfunktioner i et nyt web-interface og slukker for gamle. Til sidst er der ikke noget af det gamle system tilbage. Kunden er hele tiden med til at beslutte næste skridt i processen i forhold til, hvor værdien ligger, for verden ændrer sig konstant, og det giver derfor ingen mening at lave en fast plan for det totale forløb fra starten."

BETTER SOFTWARE FASTER, lyder GoApplicates slogan, og det lever vi op til ved at anvende nogle af de allernyeste software-værktøjer, der understøtter "continuous delivery" - en software-tilgang, der sikrer kunden hurtige og værdiskabende releases af højeste kvalitet på et hvilket som helst tidspunkt. Det giver kæmpestore fordele for kunden, fordi kvaliteten af softwaren ikke skal testes ind, men er designet ind allerede i definitionsfasen.

Hos GoApplicate tager vi udgangspunkt i både agile og Lean-baserede principper og har opbygget et effektivt leveranceapparat. Den måde, vi arbejder på, kræver en vis nærhed til kunden. Vi er hele tiden i meget tæt dialog om prioriteringerne og med de enkelte brugere for at udvikle funktionaliteten, så det system, vi udvikler for kunden, bliver effektivt og understøtter forretningen bedst muligt.

Ønsker I sparring omkring den digitale udvikling af jeres virksomhed, kan i trygt kontakte GoApplicate for kompetent rådgivning.
B.S.F.u.logo
Flere nyheder