Det er meget svært at forstå, at man ønsker at begrænse muligheden for, at den enkelte dansker udbygger sin viden.

Holdningerne er netop nu meget forskellige til konsekvenserne af, at regeringen ønsker at indføre et uddannelsesloft, så det bliver slut med at tage to uddannelser på samme niveau på det offentliges regning. Forslaget ser ud til at blive vedtaget her først kommende mandag.

Set fra vores verden hos GoApplicate er det meget svært at forstå, at man dermed ønsker at begrænse muligheden for, at den enkelte dansker udbygger sin viden og dermed kan blive en endnu større gevinst for samfundet. Det kan måske i yderste konsekvens også være med til at begrænse væksten i vores land.

Jeg har en stor tro på, at netop et stærkt videnssamfund er grundlaget for, at Danmark kan klare sig fremover i den internationale konkurrence. Samme synspunkt er gentagende gange fremført af vores politikere og af vores nuværende statsminister. Men gennem de seneste år er der sket et skifte i udmeldingerne, hvor der er opstået en frygt for, at overuddanne de unge. Man er bange for at uddanne dem til ledighed, men det bør kunne minimeres gennem justering af udbuddet og rådgivning af de unge, så der fokuseres på det, som er relevant i relation til erhvervslivets behov. Nu er der i stedet større fokus på at få de unge ind på erhvervsuddannelser, hvilket der også kan være god mening i - men det ene burde ikke udelukke det andet.


Flere uddannelser har stor værdi

I vores dagligdag hos GoApplicate oplever vi ofte, at netop medarbejdere, som har taget flere uddannelser, er af stor værdi for os som virksomhed og de kunder, vi arbejder for.

Det sker eksempelvis, når en programmør/ingeniør efterfølgende tager en uddannelse inden for user experience, eller en ingeniør tager en kommerciel uddannelse som fx HD. Netop disse kombinationer af uddannelser giver et helt andet grundlag for at kunne løse kundens opgaver ved at bringe ny og mere unik viden ind i projekterne.

Det er her, vi gør den store forskel i det danske erhvervsliv og her, vi kan tilføre noget til vores kunder, som er unikt og meget værdiskabende.


Find pengene andetsteds

Min anbefaling er derfor, at regeringen ser i en anden retning for at finde de 400 mio. kr. Det kunne ske ved at begrænse antallet af udenlandske studerende, som frit og gratis kan komme til Danmark og tage en uddannelse.

Det er meget eftertragtet, når man samtidig får adgang til et af de mest gunstige SU-systemer. Disse unge mennesker, har vi ikke nogen garanti for, efterfølgende bliver i Danmark og bruger den viden, de har opbygget her, til gavn for vores erhvervsliv.

Så derfor opfordrer jeg til, at regeringen endnu en gang overvejer uddannelsesloftet og ser i andre retninger for at finde de manglende millioner.

Det er vigtigt, at vi gør alt for at udvikle vores videnssamfund for dermed fortsat at sikre et solidt grundlag for, at vi kan gøre en massiv forskel på dette område.

Viden skaber vækst.

M.v.h.
Claus Møllgaard Jensen
CEO

B.S.F.u.logo

Flere nyheder