Danske virksomheder er blandt de første i køen, når det kommer til mulighederne ved at anvende den teknologiske udvikling i forretningsmæssig henseender. Vi har adgang til billig teknologi. Vi har højtuddannede medarbejdere. Vi anser os selv som innovative og proaktive i et tiltagende globalt marked. Men måske er vi ikke det alligevel? Forskellige undersøgelser viser at vi sakker bagud.

3 ud af 4 virksomheder udtaler, at de har intentioner om at digitalisere mere. Udsigten til at spare tid og omkostninger i forretningsprocesserne er noget, de fleste virksomheder kan se fornuften i. Små og mellemstore virksomheder er i høj grad gode til at udnytte de digitale muligheder, når det kommer til markedsføring og e-handel. Men når det kommer til at udnytte mulighederne for eksempelvis automatisering af arbejdsprocesser i produktionen, overvågning ved udnyttelse af IoT (Internet of Things) og udstrakt anvendelse af intelligente sensorer og brugen af Big Data til dynamisk at optimere processer og tilpasse sig kunde- og markedsbehov, er disse virksomheder i høj grad forsigtige med at implementere.

Dyrt, manglende tid, utilstrækkelige ressourcer og kompetencer. Dette er blandt årsagerne, der angives, når virksomhedslederne skal svare på, hvorfor de ikke digitaliserer mere af deres forretning. Samtidig svares der, at kun 1/3 af de små og mellemstore virksomheder har ambitioner om at digitalisere mere i den nærmeste fremtid.

digitalisering (2)

Fremtiden er digital for alle

Digitalisering og øget satsning på sofistikerede it-løsninger er ikke til at komme uden om. Fremtiden er digital, og Danmark er nødt til at stå fornuftigt i forhold til højteknologi for at bevare konkurrencekraften i alle brancher. Siden midten af 90'erne har produktionen i Danmark kun udviklet sig svagt i forhold til udlandet. Fra politisk side er der et ønske om at styrke den digitale udvikling for at få gang i produktionen, hvilket også understøttes af en lang række brancheorganisationer. Særligt de små og mellemstore virksomheder skal opfordres til at udnytte potentialet i teknologien for at styrke deres konkurrenceevne og hæve produktionsniveauet.

Men dette kræver en ændring i attituden. Digitalisering skal ganske enkelt højere op på dagsordenen. Både politisk, uddannelsesmæssigt og ikke mindst hos topledelsen i virksomhederne. Hos ledere i danske virksomheder er der et behov for en større forståelse for, hvad digital transformation er for en størrelse, og hvad det er for en fremtid, vi er på vej ind i, og ikke mindst hvad det kræver af ledelserne. De skal ikke være it-eksperter, men der er et behov for, at de er i stand til at se mulighederne i digitalisering og udnyttelse af IT-teknologier.

Op mod 67% af bestyrelser i Danmark har ganske enkelt ikke de nødvendige IT-kompetencer til at kunne gennemføre en digital udvikling af den virksomhed, de er tilknyttet som ansvarlig ledelse. Det kan være med til at svække virksomhederne i den hårde konkurrence, der eksistere på alle markeder i dag, hvor den digitale teknologi gør det nemmere at agere globalt, hvilket betyder en masse nye spillere på markedet der alle er "digitale indfødte".

Vi skal omfavne teknologien og få fordele ud af det

Dansk Industri har søsat et initiativ for at få de danske virksomheder til at omfavne teknologien og få sat gang i digitaliseringen, således at Danmark ikke bliver kørt bagud i forhold til udlandet. En reducering i omkostninger på teknologi til produktion på ca. 30% over de næste par år gør det endnu mere essentielt at få sat gang i processen nu for at opnå en fordel over de næste 5-10 år. For at kunne skille sig ud fra sine konkurrenter og give sig selv en førende position i et marked, der udvikler sig hurtigere end nogensinde før, bør digitaliseringen være meget højt på topledelsens dagsordenen i flere danske virksomheder.

Hos GoApplicate A/S specialiserer vi os i at lave kundespecifikt skræddersyet software, der kan sikre, at vores kunder kan skille sig ud fra sine konkurrenter, og som kan bidrage til, at de kan agere anderledes og hurtigere på ændringer i markedet. Helt generelt kan man sige, at hvis du vil differentiere dig eller har et unikt behov, hvor eksisterende løsninger ikke dækker, så er det oplagt at få udviklet et system der dækker netop dine forretningsmæssige behov. Hos GoApplicate har vi mange års erfaring med at hjælpe virksomheder med at få overblik over, hvilken vej der er bedst at vælge.

Det er vores erfaring, at de fleste virksomheder vil kunne opnå betydelige fordele ved at bygge kundespecifikke applikationer, som binder de eksisterende standardsystemer sammen og derigennem effektivisere workflows, skabe bedre overblik, levere hurtigere kundeservice, udnytte data på en bedre måde, minimere fejl m.v.

Velkommen hos GoApplicate

Vi håber at kunne byde dig velkommen hos GoApplicate til en uforpligtende dialog om enten aktuelle behov, eller blot fordi du er nysgerrig efter at høre, hvilke muligheder der findes for at udvikle din it-løsning, og hvilke forretningsmæssige muligheder det kan give.

Flere nyheder