Medarbejderne forventer automatisering - men står det højt på ledelsens dagsorden?

Læs debatindlæg i Jyllands-Posten af adm. direktør Claus Mølgaard Jensen

En undersøgelse gennemført af Epinion for Deloitte viser, at en væsentlig del af medarbejderne i de danske virksomheder forventer, at hele eller dele af deres arbejde vil blive automatiseret inden for de kommende fem år via nye IT-systemer. Men er ledelsen i virksomhederne klar til at tage udfordringen op og dermed udnytte de muligheder, som ligger lige for ved at automatisere, omfordele ressourcerne og måske øge fokus på kundeservice og kvalitet?

Vi kan ikke komme uden om, at både nutiden og ikke mindst fremtiden er digital. Det understreges også af CEO Jeff Immelt fra GE som slår fast, at alle virksomheder bliver digitale uanset om de vil det eller ej. Men hvorfor er mange medarbejdere så fortsat tynget af en stor mængde af administrativt arbejde, som hverken er udfordrende eller motiverende, og som naturligt kunne overtages af mere automatiserede processer, hvor den nyeste IT-teknologi udnyttes bedst muligt?

Og hvorfor fortsætter mange virksomheder med at opbygge teknisk gæld ved at udskyde udvikling og vedligeholdelse af IT-systemerne?

Baggrunden er, at automatiseringen ikke står højt på dagsordenen hos ledelsen i mange virksomheder. Ledelsen har oftest ikke den fulde forståelse for, hvad det er for en fremtid, vi er på vej ind i, hvilke muligheder der ligger, hvad det kræver, og de overser også, at de gennem mange år har opbygget en uoverskuelig teknisk gæld, som på et tidspunkt skal indfries.  De får ikke meget hjælp fra deres bestyrelser, hvor undersøgelser viser, at langt over 60 % ikke har de nødvendige IT-kompetencer til at kunne igangsætte en digital udvikling i en virksomhed.

Det er ikke fordi, at ledelsen og bestyrelserne skal være IT-eksperter, men der er et behov for, at de kan se mulighederne i digitalisering og udnyttelse af IT-teknologier og får den digitale strategi indarbejdet i virksomhedens overordnede strategi. Samtidig skal de være i stand til at trække de rette eksterne ressourcer ind, hvis de ikke selv har kompetencerne og tiden.

Det er et faktum, som virksomhederne må forholde sig til. Hertil kommer, at mange af virksomhedernes både nuværende og fremtidige medarbejdere er digitale indfødte, som har levet med massive digitale muligheder gennem hele deres liv. De har naturligvis store forventninger til, at deres arbejdsgivere udnytter mulighederne. I den finansielle sektor er det således 60 % af medarbejderne, som har denne forventning mens det i industrien er 31 % og inden for det offentlige 27 %.

Forventningerne er helt naturlige set i lyset af de teknologiske muligheder, som ligger lige for og den massive automatisering, vi allerede har set i den fysiske produktion på fabriksgulvet, hvor meget er overtaget af robotter.

Ledelsen i de danske virksomheder er således presset fra to fronter for at øge automatisering. Det gælder både fra medarbejderne og fra markedet. Skal de fortsat være attraktive for medarbejderne kræver det automatisering - hvilket også er en forudsætning for at klare sig i fremtidens konkurrence.

Automatiseringen er på medarbejdernes dagsorden. Nu skal vi også have den på ledelsens!

Læs indlægget i JP

Flere nyheder