Giv os relevante IT-uddannelser!

Læs debatindlæg fra JP

af adm. direktør Claus Mølgaard Jensen, GoApplicate

Vi har nu gennem flere år oplevet en massiv mangel på IT-medarbejdere med de rette kompetencer. En udvikling som blot ser ud til at fortsætte i den forkerte retning. Mange virksomheder - herunder hos GoApplicate - efterspørger således oftest hardcore specialister, som kan deres kram i dybden og ikke har den brede overordnede tilgang til flere områder, som mange af de meget populære kombinationsuddannelser byder på.

Det underbygges af en rapport udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, som fortæller, at det er i særlig grad er specialister med kompetencer inden for konstruktion, planlægning og systemdesign, der er efterspurgt i de danske virksomheder - og ikke medarbejdere med de brede kompetencer. Undersøgelsen viser ligeledes, at manglen på relevante IT-uddannelser har skabt en stor efterspørgsel på private efteruddannelser, hvilket betyder, at rigtig mange virksomheder i dag anvender private kursusudbydere, som leverandører af den efteruddannelse, som virksomhederne har det præcise behov for.

Det giver jo ikke nogen mening, at det offentlige uddannelsessystem uddanner vores unge til arbejdsløshed samtidig med, at der bruges oceaner af ressourcer på at udvikle og afholde private kurser

En hurtig opgørelse på uddannelsesguiden viser, der er langt over 50 uddannelser, som hedder noget med IT, når vi snakker bachelor og kandidat. Dertil kommer professionsbachelorer og flere kortere videregående uddannelser. Inddrager man ordet "innovation" i søgningen bliver antallet væsentligt større

Rigtig mange unge drages således i dag af "innovation", som også ofte er en del af de mange kombinationsuddannelser. Med kendskab til innovation har mange unge et håb om at kunne være med til at revolutionere verden, hvilket også fremgår af mange af de ansøgninger, jeg modtager. Der er ingen tvivl om, at innovation er vigtigt for dansk erhvervsliv og derfor også bør være en del af nutidens uddannelser.


uddannelse-web


Men innovation kræver også stærke kompetencer,
og dermed er vi tilbage ved min indgangsbøn. Vi skal have mere specialiserede uddannelser som uddanner i dybden, fremfor de brede kombinationsuddannelser, som ikke harmonerer med efterspørgslen og dermed kan ende med at blive en bet for de unge som tager uddannelsen og spild af offentlige midler.

Der skal derfor handling til nu. Der bør indledes en tættere dialog mellem uddannelsesinstitutionerne og de virksomheder, som efterspørger medarbejdere med IT-kompetencer om, hvordan behovet ser ud i dag og forventes at komme til at se ud fremover.  Flere virksomheder har således allerede måttet sige nej til ordrer, fordi de ikke har mulighed for at ansætte nye medarbejdere med de rette kompetencer. Den situation er uholdbar, hvis vi fortsat gerne vil sikre udvikling, vækst og fremgang i dansk erhvervsliv, hvor netop øget digitalisering ses som den store motor bag flere fremtidige konkurrencemæssige fordele.

Lad os indlede dialogen allerede i dag!

Flere nyheder