Overvågningssystem giver Bispebjerg Hospital unikke muligheder for at optimere logistikken og forbedre patientsikkerheden

Bispebjerg Hospital havde udfordringer med at holde styr på eksempelvis senge, forskellige apparater samt temperaturen og holdbarheden af blodplasma i køleskabe. En del af løsningen herpå er udnyttelse af mulighederne i IoT teknologien (Internet of Things).

Ved at udstyre materiel og materialer med individuelle sensorer kan personalet på Bispebjerg Hospital nu online overvåge dets tilstand og ligeledes lokalisere dets position.

Mange spildte ressourcer
Hospitalet har senge og madrasser til forskellige formål, og nogle hører til på bestemte sengeafsnit. Personalet spildte tidligere meget tid på at lokalisere de rigtige senge og kunne også være i tvivl om, hvorvidt en seng var korrekt rengjort.

Hjælp via RFID-tags
Ved at udstyre senge og madrasser med sensorer (RFID-tags), kan man nu ved hjælp af en række WiFi basisstationer finde ud af, hvor sengene befinder sig. Samtidig gemmer systemet information om, hvorvidt en seng er rengjort eller ej, hvilket naturligvis er en afgørende parameter i forhold til patientsikkerhed. Der er mulighed for at etablere workflows og alarmer, der sikrer korrekt håndtering og dermed også en effektiv udnyttelse af ressourcerne. Eksempelvis kan man notificere en medarbejder, hvis en særlig seng er på vej ud af afdelingen.

Overvågning af blodplasma
Bispebjerg Hospital havde også et behov for en bedre overvågning i forbindelse med håndtering af blodplasma. I de køleskabe, der anvendes til opbevaring af blodplasma, var det nødvendigt at få etableret en korrekt overvågning og registrering af den temperatur, der var i køleskabet og på de enkelte poser med blodplasma, da temperaturudsving kan ødelægge den enkelte plasma med katastrofale følger. 

Med temperatursensorer på hver enkelt pose med blodplasma blev det muligt også at overvåge temperaturen, også når det blev transporteret rundt til de forskellige operationsstuer. Såfremt de definerede temperaturintervaller bliver overskredet, adviseres personalet, og poserne kan skrottes.

Mere tid til patienterne
Med udnyttelse af IoT teknologien har Bispebjerg Hospital ikke bare fået en løsning, der kan sikre en bedre og mere sikker service til patienterne, men de har også fået et værktøj, der kan give en stor ressourcebesparelse i det daglige arbejde. 

Ved hele tiden at have opdaterede data, der kan tilgås via mobile enheder eller overbliksskærme placeret på relevante steder opnås en tydelig optimering af de daglige processer, og personalet kan bruge tid på det, der egentlig tæller - nemlig patienterne.

Trænger din virksomhed til sparring omkring mulighederne ved IoT i jeres forretningsgang? Så kontakt GoApplicate for en uforpligtende snak.

Flere nyheder