I en undersøgelse blandt 75 forskellige typer af virksomheder med erfaring fra IoT projekter, er respondenterne blev bedt om at forklare hvad IoT forventedes at betyde for deres kunder, forretning og konkurrenter. På grund af IoT's brede anvendelighed faldt svarene i 17 forskellige kategorier, hvilket bekræfter den opfattelse, at IoT har en bred vifte af betydninger, og at dens virkning vil variere på tværs af forskellige virksomheder og brancher. 

En fælles opfattelse af værdien ved IoT
På trods af de forskellige kategorier var der en hel del af konsensus bag beslutningen for ved at indføre IoTteknologi. Over 40% af de adspurgte sagde, at de troede, at IoT vil medføre en mere effektiv drift, og mere end en tredjedel, at det ville forbedre brugeroplevelsen. Det synes mest sandsynligt, at det er en blanding af de to resultater, der arbejdes efter, idet teknologierne stadig er forholdsvis nye og uprøvede i mange sektorer. Den delte vision af muligheder synes imidlertid at være konsekvent.

Det er måske også forventet, at der er delte meninger om, hvorvidt kunderne eller organisationen vil få mest gavn af IoT implementeringer. Det kan være svært at adskille fordelene, da de to er så tæt knyttet, og

tendensen i retning af øget vægt på kundeoplevelsen betyder, at fordelene for organisationen ofte resulterer i fordele for kunderne.

Der var yderligere to kategorier, som blev nævnt af mindst en fjerdedel af de adspurgte. 29% af de adspurgte sagde, at IoT enten ville føre til nye produkt- eller servicedesigns. Lige over 25% mente, at ved hjælp af IoT-teknologierne vil forbedre ressourceforbruget. 

Design tænkning er kritisk
Hvad har organisationer lært af deres indledende implementering af IoT-teknologi, der vil hjælpe dem i fremtiden? Forskellige virksomheder havde haft meget forskellige erfaringer, hvor det kan være svært at identificere egentlige holdepunkter. Rækken af svarene kan være en afspejling af den store mangfoldighed blandt de virksomheder, der er repræsenteret, men der er umiskendelige fællestræk relateret til de "bløde kompetencer" i forbindelse med kultur og lederskab, såsom samarbejde, uddannelse og ændret tilgang til forskellige arbejdsgange.

Vigtigheden af klassisk ledelse ved ændringer i arbejdsgange
De tre mest populære erfaringer, hver nævnt af mere end en femtedel af de adspurgte, vil ikke komme som nogen overraskelse for enhver, der har arbejdet med klassisk forandringsledelse. Først var vigtigheden af at anvende designtænkning. Det er her, brugere eller brugeroplevelse får lov til at styre designet, der samler adfærdsmæssige teorier med teknologisk ekspertise. Det er en meget personcentreret proces, der understreger vigtigheden af kunderne og brugerne i udviklingen af teknologi, og som blev nævnt af næsten 30% af besvarelserne.

Nævnt som den anden vigtigste lektion, af mere end 25% af de adspurgte, var vigtigheden af test på forhånd. Kombineret med det faktum, at den tredje hyppigst nævnte lektion var betydningen af opskalering, og at "det starter småt" er vigtig. At kunne bevise "hurtige gevinster" har længe været betragtet som vigtigt i forandringsledelse, og "pilotprojekter", og test er en måde at gøre det med IoTteknologi.

Interessant nok, selvom analyse rangeres ganske højt som en vigtig hjælp til beslutningsprocessen (det blev nævnt af 20% af de adspurgte), blev avanceret datastyring nævnt af færre end 10%. Der kan være et spørgsmål om, hvorvidt de adspurgte virkelig ved, om de mener analyse eller bruger det som en generisk betegnelse for "datahåndtering".

Samlet set kan de fleste af de færdigheder, der kræves, have været præsenteret i en hvilken som helst liste af "erfaringer fra at gennemføre et projekt" igennem de sidste tyve eller tredive år. Det er klart, at færdigheder indenfor forandringsledelse stadig er et behov i nogen tid fremover.

Læs hele artiklen
hvor du får hjælp fra 75 erfarne virksomheder på punkter som:
  1. Hvordan opfattes IoT
  2. Udfordringerne ved IoT
  3. Nye kompetencer i virksomhederne
  4. Visionen omkring IoT
  5. Risikoen ved at ikke investere i IoT
  6. Praktiske bestræbelser for at være på forkant
  7. Ændringer i målgruppen
Flere nyheder