Når man som virksomhed skal se på hvordan man vil udnytte Internet of Things teknologierne, er der selvfølgelig udfordringer forbundet med at udnytte IoT-teknologi fuldt ud. Og ligesom den brede vifte af erfaringer, er der en lang liste over udfordringer, hvor den enkelte virksomhed har meget forskellige udfordringer fra andre virksomheder.

I en undersøgelse, har 75 forskellige virksomheder delt deres erfaringer og udfordringer med IoT implementering.

Datahåndtering blev identificeret som den største udfordring

De tre største udfordringer blev identificeret ved mindst en femtedel af de adspurgte virksomheder. De to største problemer, hver med 21% af de adspurgte, relaterede sig til håndtering af data: Det var real-time data analyse og sikkerhedsproblemer. Begge issues dukker op i den store mængde af data, der er tilgængelig fra IoT-teknologierne, og de afspejler de meget reelle spørgsmål i forbindelse med at få værdi fra dataene. Data sikkerhed har været et stort problem i mange år, og mange mennesker er bekymrede over det.

Det tredje issue, der nævnes af 20% af de adspurgte, er kulturel forandringsledelse. Dette kan være tæt knyttet til de to første: Virksomhedskulturen må nødvendigvis kræve ændringer for at erkende betydningen af data som dokumentation til støtte for beslutningsprocessen. Det er også afgørende at sikre, at alle anerkender betydningen af datasikkerhed i forvaltningen af gennemførelsen af IoT projekterme, og at kunderne er trygge ved den måde, deres data bliver brugt.

Den fjerde og femte udfordring, der nævnes af 15% og 20% af de adspurgte, var teknologi relaterede. Både integrerede teknologier og systemer samt håndtering af komplekse teknologier, der vedrører den store mængde af data og hastigheden af teknologi evolutionen, giver store udfordringer i projekterne og der kræves stor eftertænksomhed i de valg der træffes. Samtidig er den brede vifte af teknologier, der er nødvendige for at udnytte IoT, ofte svær at håndtere uden at tilføre nye kompetencer.

Faldgrupper i jeres IoT projekt
Ud fra de adspurgtes svar, kan vi identificere 4 gennemgående områder ud fra deres erfaringer, hvor særlige udfordringer bliver mødt. 

Omfang er næsten altid undervurderet
Den umiddelbare mulighed for omkostningsbesparelser eller indtægter driver mange specifikke IoT implementeringer. Men som datastrømmen begynder, er den potentielle indvirkning på andre arbejdsgange i virksomheden og så får projektet pludselig flere interessenter. Definitionen af succes kommer under pres, da nye behov bliver opdaget. Dette er en uundgåelige afvejning mellem hastighed og omfang i IoT-projektet. Projektledelsen har brug for at styre kommunikation og interessenternes forventninger, og konsekvent introducere faserne.

Bruger erfaring definerer resultatet
IoT bliver rullet ud i en verden, hvor man er kommet til at forvente, at informationer bliver serveret i et nemt og forståeligt format, hvor som helst og når som helst. Det betyder, at ledelsen på IoT-projekterne er nødt til at overveje præcis hvordan, hver eneste bruger af information fra projektet vil kunne udnytte disse informationer. Design af systemet for at få brugeroplevelsen højnet vil være afgørende for at skabe resultater.

Data- og forvaltningsmæssige kompetencer er kritiske
Selv om den umiddelbare opgave ved IoT er at forbinde det "uforbundne", så realiseres den værdi kun, når data analyseres og bruges. Vejen fra sensor til beslutninger er fyldt med datakvalitet, datasikkerhed, data ledelse, analyse og distributions overvejelser. At inkludere brugene af disse data i den oprindelige projektgruppe vil give bedre resultat.

Modenhed dikterer værdien
Den enorme mængde af data bevægelse demonstrerer behovet for en bedre styring og veldefinerede rammer for analyse. Behovet for tværorganisatorisk samarbejde for at identificere "Den gyldne businesscase". IoT har vist sig at være en større og hurtigere manifestation af Big Data, og derfor kræver det, at der investeres i lederskab og bruges tid på at overkomme forhindringer i retning af en organisatorisk og analyserende modenhed.

Læs hele artiklen hvor du får hjælp fra 75 erfarne virksomheder på punkter som:
  1. Hvordan opfattes IoT
  2. Udfordringerne ved IoT
  3. Nye kompetencer i virksomhederne
  4. Visionen omkring IoT
  5. Risikoen ved at ikke investere i IoT
  6. Praktiske bestræbelser for at være på forkant
  7. Ændringer i målgruppen
Flere nyheder