I en undersøgelse blandt 75 virksomheder med IoT erfaring, blev de blandt andet spurgt ind til udfordringerne med relevant kompetence, i forhold til de nye teknologier og arbejdsgange. Hvad der var nødvendigt for at få bedst værdi ud af IoT. Hvilke færdigheder og ressourcer har været mest nyttige i IoT-projekterne. Resultaterne kan være overraskende, især for IT-specialister.

En overraskende "vinder" i kompetence
Hvis du troede, at den vigtigste færdighed ville være analyse, eller data videnskab, bliver du skuffet. Det lader til, at mange af "First Movers" simpelthen har omgået et behov for at erhverve teknologisk ekspertise ved at arbejde med konsulenter, samtidig med at det at købe færdigheder ses som en god måde at styre kompetencekløften på. Der er brug for, at nogen er i stand til at håndtere dem, der leverer de indkøbte kvalifikationer. Den kompetence, der blev identificeret som afgørende ved den største gruppe af de adspurgte, var evnen til at arbejde sammen med eksterne konsulenter.

Ud over den første identificerede kompetence, blev de næste tre vigtigste kompetencer identificeret med 12% eller 13% af respondenterne i hvert enkelt tilfælde. Alle vedrører teknologi. 13% nævnte procesautomation. Det næste er tekniske kompetence til at optimere sensor ydeevne og data pålidelighed. Den tredje handler om at tilpasse folks opgaver til den nye teknologi og vedrører derfor både til teknologi og til samarbejdet. Neden for dette, og vigtigt for 9% af de adspurgte, er både data videnskab og sikkerhedsekspertise.

Måske overraskende - i betragtning af at forandringsledelsesmæssige udfordringer er identificeret som et vigtigt punkt - blev projektstyrings færdigheder ikke set som nøglen til succes. Med mindre end 5% var projektstyring således ikke prioriteret som en kompetence, hvilket giver et paradoks, da de reelle erfaringer, viser, at det er essentielt.

Samarbejde er afgørende
Flere respondenter kommenterede vigtigheden af, at samarbejde tæt med konsulenter, og købe færdigheder, som ikke var tilgængelige i huset, havde været en absolut nødvendighed, for deres projekts succes. En vilje til at engagere sig med og tilegne sig nye færdigheder blev set som afgørende. At "shoppe" og "købe sig til færdigheder" samt et behov for søge støtte på bestemte områder, viste sig at være med til, at sætte skub i hele processen, og sikre, at projektet ikke gik i stå eller kørte meget langsomt.

I en pæn overenskomst med design fokus er vigtigheden af at sætte kundernes og brugernes behov i centrum for design et gennemgående fokus. Dette var ikke blot med hensyn til det færdige produkt, men også for at forstå kundernes præferencer og workflows og få engageret brugerne i projektet. At præsentere data på en måde, der var forståeligt for målgruppen, er essentiel. Dette understreger vigtigheden af kommunikation med og mellem mennesker i enhver forandrings proces. 

Eksterne specialister er en vigtig ressource
At lukke kompetencekløften, og hvordan organisationer lukker de kløfter, især i databehandling og dataanalyse, viser sig som afgørende for succes. Den fremherskende trend er ikke overraskende efter at have læst det foregående afsnit. Den mest nyttige kompetence i at udnytte IoT blev set som evnen til at administrere konsulenter. Mange virksomheder er klar til at lukke kvalifikationshullet ved at købe eksterne konsulenter, især dem med en ekspertise inden for teknologi.

Låne, købe eller bygge?
Den langt mest almindelige tendens til at løse problemet ved en mangel på kvalificeret arbejdskraft ved data og analyser, der er angivet med 38% af de adspurgte, var at indgå et partnerskab med en teknologi leverandør. Teknologileverandører har trods alt både de færdigheder og den teknologi, der er nødvendig. De kan også anvendes til at træne eksisterende personale, så de opnår de nødvendige færdigheder, til at styre teknologien løbende.

14% af de adspurgte nævnte både den klassiske "låne, købe eller bygge" triumvirat, hvor rådgivning er "låne". "Købe" var repræsenteret ved ekstern ansættelse af faglært ekspertise, ofte på projektbasis, og "bygge"' ved at uddanne eksisterende medarbejdere gennem en række forskellige midler. 

Tankegangen bag disse valg
Årsagerne til disse valg er interessant. For eksempel er manglende evne til at tiltrække eller fastholde medarbejdere i høj kvalitet og med de nødvendige færdigheder, en stor udfordring for virksomheder i dag. I stedet havde de besluttet at omgå problemet ved at hyre eksterne konsulenter. Det er også værd at bemærke, at en teknologi leverandør kunne give både de færdigheder, den software og organisation, der kan forenkle de spørgsmål, der er involveret i implementeringen af projektet. Med et øje på fremtiden i form af behov for kompetencer kræves det, at teknologiske partnere engagere sig i videndeling som en del af aftalen.
Du kan læse hele artiklen om undersøgelse blandt de 75 virksomheder her, hvor du kan blive klogere på deres erfaringer med:
  1. Hvordan opfattes IoT
  2. Udfordringerne ved IoT
  3. Nye kompetencer i virksomhederne
  4. Visionen omkring IoT
  5. Risikoen ved at ikke investere i IoT
  6. Praktiske bestræbelser for at være på forkant
  7. Ændringer i målgruppen
Flere nyheder