Det korte svar er "ja" - hvis man ikke vælger at tage Internet of Things (IoT) alvorligt.

Den digitale udvikling kører for fuld damp og herunder er udviklingen i anvendelsen af IoT markant. Alle undersøgelser viser, at IoT i 2020 vil være mainstream i de fleste brancher, hvilket understreger, det er en udvikling man ikke kan negligere uanset hvilken branche og virksomhedsstørrelse, man befinder sig i.

Samtidig øges truslen også fra udlandet, da IoT gør det nemmere for udenlandske virksomheder, at disrupte det danske marked.

IoT vil således åbne helt nye muligheder for at udvikle virksomheden, relationen til kunderne og dermed det fremtidige fundament for et værdifuldt samarbejde.

Mange mellemstore virksomheder har imidlertid svært ved at komme i gang med at se på IoT. Oftest fordi de finder det uoverskueligt, ikke noget for lige dem og ikke har kompetencerne. Derfor skubbes beslutningen. Barriererne bliver en dårlig undskyldning for ikke at komme i gang.

Men det er nu, man skal med på vognen og begynde at se på mulighederne, hvis ikke man vil overhales af konkurrenterne. De er måske allerede gået i gang!

Det behøver ikke være så svært
En af ting område, som burde ligge lige til højrebenet er at anvende data fra sensorer til at monitorere egne produktionsanlæg eller produkter, så fejl og servicebehov opdages i tide. Dermed kan man optimere og effektivisere produktionen.

Der ligger også mange muligheder i at se ud mod kunderne og se nye forretningsmuligheder, som kan skabe en konkurrencemæssig fordel.

Det kan være producenten af cykellåse, som udvikler en GPS-lås til dyre cykler, der kombinerer mobil- og satellitteknologi. Låsen udløser en alarm, hvis cyklen bliver flyttet eller pillet ved, uden ejerens accept.

Eller producenter af hundehalsbånd som implementerer en lavenergichip i halsbåndet, som gør det muligt at spore forsvundne hunde via en smartphone.

Det kan også være en låseproducent, som udvikler en løsning, som er koblet op på ejerens smartur eller smartphone. Når sidste mand har forladt huset om morgenen, sørger systemet for at få låst af alle steder samt for at slukke lamper og skrue ned for varmen.

Eller transportvirksomheden som registrerer, hvordan det gods, som transporteres, fordeles hos kunderne fx i detailhandlen. Den opsamlede viden kan efterfølgende anvendes af eksterne analysevirksomheder omkring forbrug af fødevarer.

Ledelsen skal på banen
Mulighederne er uanede, men det kræver, at man er omstillingsparat, og ledelsen i virksomheden er klar til at se de nye muligheder og måske henter ekstern bistand ind i virksomheden. Erfaringerne viser, at den interne omstilling ofte går langsomt og derfor, at det vigtigt at komme i gang. Din virksomhed skal være klar inden kunderne begynder at efterspørge IoT-baserede løsninger. Ellers er det måske allerede for sent at komme med på vognen.

Kravene vil komme…
Kravene vil komme fra kunderne. De kommer til at se en utal af muligheder og vil også kræve, at der sker noget hos jer. Det handler således om at overleve - men i højere grad også om at udvikle virksomheden og bliver en endnu bedre samarbejdspartner for kunderne.

IoT forsvinder ikke, fordi I som virksomhed ikke forholder jer til teknologien og mulighederne. Udviklingen er i fuld gang. Det er NU i kan få en fordel ved at tage initiativet! Flere nyheder