Fordele ved Application Management Services

Fast gennemskueligt årligt budget

Omfattende både support, vedligehold, udvikling

Single-point-of contact

Samme nøglepersoner hele vejen igennem med adgang til nødvendige specialkompetencer når nødvendigt. Fx forretningsudvikling, projektledelse, systemarkitekter, systemdesignere, kvalitetssikring, softwaretest, risk management, release management m.v.

Sikrer opbygning og fastholdelse af kundespecifik domæneviden

Medvirker til etablering af en tæt og åben dialog med kunderne

Kontinueret og kontrolleret step-by-step roll-out af funktionalitet

Teknologi roadmap

Der løbende prioriteres af en fælles styregruppe, og sikrer at vi får den  maksimale forretningsmæssige udnyttelse af relevante teknologier og en  rettidig indsats i forhold til nye standarder, formater, versioner m.v.

Funktionalitets backlog

Der løbende prioriteres af en fælles styregruppe, og sikre implementering af de  applikationsområder der giver størst forretningsmæssig værdi

Mindsker risikoen for opbygning af teknisk gæld

Driftstankegang - kontinuert optimering

Fordi det er samme team som både supporterer, vedligeholder og udvikler  applikationerne skabes der motivation for omtanke, kvalitet, valg af bedste  løsning set i forhold til pris/indsats (cost/benefit-tilgang)

Helhedsperspektiv

Der arbejdes med et helhedsperspektiv der tilgodeser effektiv udnyttelse at  ressourcer og valg af "de rigtige løsninger" på det lange sigte

Vi arbejder løbende med:

- Vedligeholdelsesværktøjer og proaktiv service (monitorering af essentielle      parametre, overvågning af performance og fejlrater)

- Indrapportering af fejl, prognoser, kontinuert risikovurdering (vurdering i    forhold til fx irreversible handlinger og bagud kompatibilitet)

Release strategi

Funktionsoverlap på personer

Fælles styregruppe der prioriterer indsatsområder

Reducerer Total Cost of Ownership (TCO)