Hvorfor Aplication Management Services?

Application Management Services (AMS) er en løsning til kunder der efterspørger en mere enkel it-håndtering, lettere arbejdsgange og forudsigelige it-omkostninger.

Det overordnede formål med AMS er at få mest muligt ud af de eksisterende investeringer i applikationer. Derved kan kræfterne i it-afdelingen i højere grad bruges til at understøtte virksomhedens vækst og strategi, i stedet for at skulle fokusere på drift og applikationer.

Med den rette AMS-strategi får man en ægte end-to-end løsning. GoApplicate håndterer hele værdikæden fra drift, support, vedligehold og udvikling af skræddersyede løsninger tilpasset din branche og organisation.

Vi passer på dine gamle systemer

GoApplicate har med sucess overtaget vedligeholdelsen af kritiske forretningssystemer, ligesom vi har opbygget og vedligeholdt kritiske systemer for adskillige kunder.

I samarbejde med vores kunder, arbejder vi på løbende af forbedre de systmer som understøtter kundernes foretning, og derved også ofte at levetidsforlænge eksisterende systemer. Forbedringerne ses individuelt udfra en cost-benefit betragtning, og implementeres med henblik på at skabe et positivt afkast. Som en del af disse løbende forbedringer, opstilles der en langsigtet målsætning for alle de systemer som understøtter kundens forretning, således at de løbende forbedringer alle trækker i denne retning. Vi kalder det for Teknologisk Generationsskifte.

Der er tale om en kontinuert proces der tager udgangspunkt i din forretning, og vi taler derfor også om Business Centric Life-Cycle Application Management.

Applikationer driver i dag innovation, effektivitet og vækst - derfor kan AMS flytte IT fra at være en omkostning til af være en "business enabler"

Undersøgelser viser at IT organsiationer bruger 65-80% af deres budget på på at vedligeholde eksisterende løsninger i stedet for at investere i fremtiden. Manglende evne til at bryde denne dårlig spiral giver anledning til at IT-afdelingerne aldrig når at imødekomme de hastige ændringer i omgivelserne.

Det er tid til at skifte fra en IT-centreret leverancemodel til en dynamisk og værdibaseret servicemodel.