Kundespecifik software

Mange virksomheder opbygger en system platform som er en differentirende platform i deres marked. Men desværre bliver platformen alt for sjældent ikke vedligeholdt og opdateret til at skabe en vedvarende differentierende platform.

Efterhånden opstår der følgende omkring løsningerne:

 • vokende teknisk gæld
 • flaskehalsproblemer på systemet og resurcerne
 • tunge release og test procedurer
 • der kommer ikke noget nyt - kun opdateringer

Langsomt bliver de fordele som virsomhederne har med deres løsninger udvandet og konkurrenterne indhenter og måske overhaler virksomheden.

Nogle eksempler

Vi har efterhåndes haft mange forskellige typer virksomheder igennem en oprydning med henblik på efterfølgende løbende vedligeholdelse og videreudvikling:

 • Elektronisk handelsplatform til forsyningsbranchen
 • Overvågningsløsning til container industrien
 • Kundeværktøj til servicevirksomhed indenfor logistik
 • Radar system til skibsindustrien
 • Pensionsløsning med forældet grænseflade
 • OS/2 baseret løsning uden opdating af platform
 • Produktionsstyring på hardware fra 1983
 • AS400 baseret system til biludlejning

Fælles for ovenstående platforme er at de på et tidspunkt var virksomhedernes strategisk differentierende fundament, men med tiden er sandet til og er blevet vanskeligt at vedligeholde.

Vores proces - Project Foundation

Vi har derfor udviklet en standard process til at afdække en eksisterende løsnings tekniske udfordringer og forholde det til hvor forretningen står og vil hen fremadrettet. Processen som vi kalder for Project Foundation er opdelt i 3 faser:

 • Forstå kunde domænet (behovet)
 • Forstå løsningsdomænet (hvad)
 • Forstå teknologi domænet (hvordan)

Via et 3-4 timers struktueret møde omkring ovenstående domæner skabe vi et overblik og fastlægger væsentligste risici og vigtigste indsatsområder for at at nedbringe risici.

Dette møde er vores investering i at lære din forretning at kende. For dig kan det give et føste skub på at få ændret situationen.