Fokus på forretningsfordele

I GoApplicate stræber vi hele tiden efter ny læring, så vi opnår højere effektivitet, bedre kundeservice, færre fejl og hurtigere levering. Det sker ud fra principperne i Lean.

Iteration frem for tradition

Det er vores erfaring, at traditionelle tilgange som vandfaldsmodellen ikke er effektive nok i forhold til vores fokus på at levere resultater hurtigt og i en høj kvalitet. I starten af et projekt, hvor forretningsbehovet defineres, er der i praksis så mange usikkerheder, at udviklingsbehovene ganske enkelt ikke kan forudsiges præcist nok.

Better Software Faster

Vi har derfor i stedet valgt at splitte vores projekter op og gennemføre dem i små iterative loops, hvor opgaverne og investeringsgrundlaget hele tiden evalueres og tilpasses forretningen og de aktuelle behov. Vi kalder vores metode Better Software Faster, fordi den netop tager udgangspunkt i, at det er forretningsfordelene, der skal styre projektet.

Business.Focus.Development

Fokusering, fremdrift og færre risici

Udbyttet ved arbejde med Better Software Faster er, at vi markant får reduceret risici tidligt i projektet, hvor usikkerhedsniveauet og omkostningerne ved at vælge forkert vej allerstørst. Via de løbende iterative loops og de hyppige afleveringer får vi gradvist opbygget erfaringer og bliver mere præcise i forhold til de specifikke ønsker. På den måde kan vi hele tiden tilpasse udviklingen til de aktuelle behov, ligesom vi kan begynde at levere værdi meget tidligt i projektet.

Dialog skaber resultater

Fælles vidensgrundlag og overblik er helt centralt i vores måde at arbejde på. Gennem hyppig dialog og visuelle virkemidler i form af  lean projekttavler sikrer vi, at alle projektdeltagere - på strategisk, taktisk og operationelt niveau - hele tiden kan følge projektet og bidrage med input og beslutninger, der hvor det er relevant.

 

 

Download gratis Lean bog