Teknologisk Generationsskifte

Opbyg en fremtidssikret, konkurrenceskabende it-platform og slip af med virksomhedens tekniske gæld

Mange virksomheder står i den situation, at deres it-løsning er opbygget gennem mange års knopskydning uden at være tilstrækkeligt dokumenteret. Løsningen er i dag teknologisk forældet og er blevet vanskeligere at vedligeholde, da det er svært at tiltrække de nødvendige og rigtige ressourcer til både drift og videreudvikling.

Dermed går man glip af effektiviseringsmuligheder og der opbygges Teknisk Gæld. Samtidig udnytter man ikke nutidens muligheder, der kan bidrage til en forenklet opbygning af ny forretningslogik som kan differentiere virksomheden i markedet og give konkurrencemæssige fordele.

Vi kender det - opgaven kan virke uoverskuelig

Hos GoApplicate kender vi netop din problemstilling, da vi samarbejder med et bredt udsnit af kunder, som netop også har stået i en tilsvarende situation. Opgaven kan virke skræmmende og skal derfor brydes ned. Sammen med dig ligger vi en overskuelig plan for hvordan vi over en årrække kan konvertere din gamle platform til ny teknologi - vi kalder det for Teknologisk Generationsskifte.

Løsninger baseret på problematikken omkring teknisk gæld og teknologisk generationsskifte af forretningskritiske applikationer er GoApplicate's strategiske fokusområde, og her arbejder vi integreret med både drift, support og udvikling af både gamle og nye systemer. Et område som af mange også kendes som Application Management Services (AMS).

GoApplicate skaber et solidt fundament

Vi starter altid samarbejdet med nye kunder op ved at skabe et solidt fundament, hvor vi sikrer at kunne matche dine krav og behov for både drift, support og udvikling. Ved hjælp af lean-inspirerede værktøjer som Teknisk Gæld Analyse, Project Foundation og Value Stream Mapping, gennemgår vi i samarbejde med dig hele porteføljen af applikationer. Vi skaber således overblik over, hvordan en løsning kan skrues sammen for netop at sikre øget effektivitet og konkurrencemæssige fordele.

Minimering af risici - forretningsværdi først

Hos GoApplicate arbejder vi ud fra en projektmodel der tager udgangspunkt i lean og agile principper, som vi har udviklet og fintunet gennem de sidste 15 år. Det er vores målsætning at skabe en meget kontrolleret proces, hvor vi ikke tager de store risici. Det sker i respekt for, at vi arbejder med IT-systemer, som er forretningskritiske for vores kunder.  Med vores projektmodel sikrer vi således konsistens og integration på tværs af nye og gamle systemer samtidig med, at vi på en meget kontrolleret måde ruller små nye klumper ud i systemet ad gangen, så du får fornyet din teknologi og udviklet din forretning.

Fast økonomi

Økonomisk forudsigelighed er et af grundelementerne i vores måde at arbejde på, så du som kunde kender de månedlige udgifter til drift, udvikling og vedligeholdelse af din it-løsning. Med udgangspunkt i en samlet backlog af opgaver, aftaler vi et fast månedligt budget som dækker vores estimat for konvertering af den samlede IT-løsning over den aftalte horisont - ofte en periode på 2-5 år.

Det er det samme team hos GoApplicate som supporterer, vedligeholder og udvikler applikationerne til din IT-løsning, hvilket giver mulighed for at arbejde ud fra et helhedsperspektiv, der tilgodeser en effektiv udnyttelse af ressourcer og valg af den rigtige løsning herunder prioritering af drift og udvikling - også på lang sigt.