Teknisk Gæld

Teknisk gæld opbygget i IT-infrastrukturen og landskabet af applikationer, er et overset begreb i mange virksomheder, og manglende overblik på dette område kan have fatale konsekvenser for virksomheden. Man kan ikke forestille sig en virksomhed, der ikke har fuld synlighed omkring sin finansielle gæld. Det er en afgørende parameter for virksomhedens drift, og der kan ikke udvikles en holdbar strategi ude af sammenhæng med den finansielle situation.

Men hvor mange virksomheder har vurderet deres tekniske gæld? Ikke alle virksomheder har finansiel gæld, men alle uden undtagelse har teknisk gæld. Der er stor variation i størrelse og kompleksitet, men alle har teknisk gæld.

Et par eksempler på, hvad teknisk gæld kunne bestå af:

  • En virksomhed ønsker at udvide til nye markeder, men flere af de IT-løsninger, som benyttes til daglig, håndterer ikke sprog og valuta ens.
  • Virksomhedens ledelse anvender benchmarking og kan ikke forstå, at IT-budgettet er meget højere end branchegennemsnittet. Hvorfor bruger vi så mange penge på IT, uden at vores løsninger differentierer os i markedet?
  • Konkurrenten har udviklet en applikation til mobiltelefoner. Vores kan først være klar om 12 måneder og i første omgang med mindre funktionalitet.

Flere analyser peger på, at en virksomheds evne til at tilpasse sig - altså at være agil - bliver den mest betydende, enkeltstående parameter for virksomhedens evne til at vinde i fremtiden. Teknisk gæld har enorm betydning for virksomhedens agilitet, men meget få har overblik over omfanget, og derfor har emnet heller ikke opmærksomhed fra ledelsen.

Teknisk gæld er en betegnelse for den opsparede manglende vedligeholdelse og udvikling af virksomhedens IT-løsninger og infrastruktur. Behovet for investering i området kommer blandt andet fra krav til virksomheden om følgende:

  1. Agilitet. Evnen til at tilpasse IT-løsninger og infrastruktur til langsigtede forhold og ændringer i strategien.
  2. Tilpasning. Evnen til at finde fejl og uhensigtsmæssigheder i eksisterende løsninger. Altså evnen til at tilpasse og forbedre løsningen på kort sigt.
  3. Robusthed. Vores IT-landskabs evne til at modstå udefrakommende forandringer. Herunder for eksempel afhængighed af nøglepersoner og evnen til at indarbejde nye medarbejdere.
  4. Differentiering. Evnen til at kunne tilbyde noget unikt.

..