Risk Management

I GoApplicate har vi oplevet implementering af Lean og en lang række tilhørende værktøjer som et massivt løft i vores bestræbelser på at levere "Better Software Faster®". Denne indsats har ligeledes bidraget til udvikling af en række arbejdsprocesser der er med til at eliminere risiko.

Vi har som en del af vores fokus på området deltaget i forskningskonsortiet "Risk Management i Extended Enterprises" under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse, hvor man ønskede at afdække erfaringer med risokostyring og afprøve forskellige metoder til risikostyring i virksomheder. Målet var at hjælpe danske virksomheder til en mere sikker ageren på de globale markeder.

Virksomhederne mangler værktøjer til systematisk at vurdere risici. Konsortiet har derfor sat fokus på hvordan virksomheder i dag håndtere disse risici i praksis. Konsortielt ville ligeledes udvikle og afprøve forskellige risikostyringsmetoder og finde modeller for hvordan de bedste integreres i virksomhedernes ledelsesstruktur. Tanken var at man igennem systematisk kalkulering og styring af risici kunne minimere tab og på den måde opnå en konkurrencemæssig fordel i et globalt marked.

Konsortiets deltagere:

  • LEGO Systems A/S
  • Nordea Bank A/S
  • Alfa-Laval Copenhagen A/S
  • GoApplicate A/S
  • Elos-Pinol A/S
  • raaco international A/S
  • Copenhagen Business School - Center for Strategi & Globalisering
  • Syddansk Universitet - Institut for Marketing & Management