Teknisk Gæld Analyse

Hos GoApplicate har vi gode erfaringer med at hjælpe virksomheder, som har behov for mere effektive og tidssvarende IT løsninger. Som en del af udviklingsprocessen gennemfører vi typisk en teknisk gæld analyse og udarbejder herefter en rapport og plan for, hvordan virksomheden kan komme videre. En plan som måske strækker sig over en 3-5 årig periode og er overskuelig, både hvad angår økonomi og brug af ressourcer.

Hvad er indeholdt i analysen

En Teknisk Gæld Analyse fra GoApplicate er en systematisk gennemgang af virksomheden systemlandskab og -arkitektur. Analysen vil typisk tage 1-2 dage og foregå som en række interviews med interessenter fra virksomhedens organisatoriske områder.

Fra GoApplicate's side vil der typisk deltage en projektleder og en systemarkitekt (måske en forretningskonsulent), og hos kunden skal vi typisk tale med brugere der repræsenterer de forskellige roller som man kan have i sin virksomhed (produktion, salg, udvikling, indkøb, lager, service m.v.) samt ledelsen for virksomhedens forskellige organisatoriske enheder. Herudover vil der i mange tilfælde være relevant at tale med udvalgte kunder og leverandører. Denne gennemgang vil sædvanligvis dække emner som:

 • Overblik over nuværende systemarkitektur
 • Teknologievaluering
 • Sikkerhed og stabilitet
 • Brugere, roller og workflows
 • Ressourceforbrug og omkostninger til drift og vedligehold
 • Muligheder og begrænsninger i den nuværende løsning

Resultat af Teknisk Gæld Analyse

Teknisk Gæld Analysen munder ud i en kortfattet rapport og præsentation af virksomheden nuværende status samt en konkret handlingsplan, der adressere en række af følgende punkter:

 • Hvor kan GoApplicate identificere risiko/kritiske punkter
 • Hvordan kan vi karakterisere den eksisterende løsnings målt på parametre som:
  • Agilitet og fleksibilitet set i forhold til ændringer og videreudvikling
  • Robusthed og stabilitet
  • Kompleksitet
  • Evne til at skabe differentieringsmæssige fordele
  • Sikkerhedsniveau
 • Udkast til handlingsplan og roadmap
 • Forslag til opbygning af nye forretningsmæssige processer og fordele ved effektiv brug af IT
 • Input til business case
 • Budgetoverslag

Lad os hjælpe jer videre

Hos GoApplicate investerer vi gerne i vores kunder og tilbyder derfor forud for samarbejdet en gratis og uforpligtende analyse af dit nuværende IT-system. Vores Teknisk Gæld Analyse kan hjælpe dig med at danne et overblik over din nuværende status og hvordan det påvirker din konkurrenceevne og forretningsmæssige muligheder. Vi kan endvidere hjælpe dig med en plan der på kort og langt sigt reducerer din tekniske gæld og effektiviserer din IT drift.

Hvis du er interesseret i flere oplysninger om en gratis Teknisk Gæld Analyse og hvordan GoApplicate kan hjælpe din virksomhed, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør Jess Kristensen på jk(at)goapplicate.com eller 40303132.